Grambogård er et lokalt slagteri med etisk ansvarlighed og kvalitet.

Hos det lille selvstændige slagteri Grambogård på Fyn er dyrevelfærd i højsæde.

Deres filosofi bygger på etisk ansvarlighed, nærhed og kvalitet.

Det handler om at behandle dyrene godt, lige fra fødsel til slagtning. Derfor arbejder Grambogård udelukkende sammen med særligt ud­valgte landmænd, der går op i deres drift med liv og sjæl.

Det gælder alt - lige fra dyrenes fødsel, valg af foder, det gode liv, og i sidste ende en værdig slagtning.

På slagteriet har de respekt for dyrene, i erkendelse af at glade dyr også resulterer i god kødkvalitet. Som et synligt bevis på, at dyrevelfærden tages alvorligt, har Grambogård indført et ”dyrevelfærds­stempel”. Stemplet er forbrugerens garanti for, at kød fra Gram­bogård er lig med behørig respekt for det enkelte dyr.

Principperne, som Grambo­gård lever efter er:

Dyrene går frit rundt i stalde med frisk luft og frisk halm

Dyrene kan spise og drikke, når de har lyst

Dyrenes transporttid er kort - Landbrugene ligger oftest kun 15 km

  fra slagteriet (max 2 timer fra slagteriet)

 

Se mere om Grambogård på deres hjemmeside: