Sidsel Rygh Trodal
Administrerende Direktør

 

Henrik Kolderup
Innkjøpssjef

 

Åste Haukvik
Kommersiell Direktør

 

Geir Ottosen
Økonomidirektør

 

Rasmus Sandnes
Driftsdirektør

 

Kjetil Bell Tveit
Direktør offentlig sektor