Andreas Berggren
Administrerende Direktør Fazer Food Services Nordic
Fungerende Administrerende Direktør Fazer Food Services Norge

 

Henrik Kolderup
Innkjøpssjef

 

Åste Haukvik
Kommersiell Direktør

 

Geir Ottosen
Økonomidirektør

 

Kjetil Bell Tveit
Direktør offentlig sektor

 

 

Kirsi Puoliväli-Marken
HR-direktør