Møteverten/vertinnen vil bidra med reservasjoner, møteromsbooking, behovsavklaringer, instrukser og andre typer oppgaver; herunder veiledning ved bruk av aktuelle typer utstyrsteknologi i møterom, samt selv kunne operere utstyret

Vårt personell vil organisere, føre tilsyn med og vedlikehold i forbindelse med møblering, orden, rydding og renhold i fellesarealer og møterom.

Møtevert og øvrig personell vil være tilgjengelige i åpningsstiden, og bære uniform eller annet representativt antrekk. Alle ansatte vil gjennomgå kontinuerlig oppfølging og opplæring, og vi vil yte kvalitet i alle ledd i vår leveranse. 

Resepsjonistens rolle og opptreden er avgjørende for hvordan ansatte, brukere, gjester og leverandører vil oppfatte kvaliteten og atmosfæren i bygget. Normalt vil en slik funksjon ha ansvar for følgende arbeidsoppgaver:

  • Resepsjonstjenester
  • Ordinære resepsjonstjenester (adgangskontroll, besøksregistrering etc.)
  • Booking av møterom, auditorium og øvrige fellesområder tilgjengelig for reservasjon
  • Bistå som rådgiver, organisator og leverandør ved interne seminarer, kick-offs, arrangementer og selskaper

Resepsjonen blir midtpunktet i bygget. Håndtering av resepsjonstjenestene gir oss full oversikt over våre kunders behov.