Vårt ansvar

Mat har en betydelig påvirkning på økonomisk, sosial og økologisk bærekraft. Mat er ikke en ekstratjeneste. Det er et primært menneskelig behov. Vil du bidra til å gjøre en forskjell?