Ät rätt så fungerar hjärnan bättre

Du måste äta för att hjärnan ska fungera. Om vi förutsätter att maten påverkar de kognitiva funktionerna och hjärnhälsan, vad ska vi då äta för att främja hjärnanas funktion? Och hur kan tekniken hjälpa oss?

Vad är brainfood?

God sömn, fysisk och mental träning tillsammans med mat är nyckelfaktorer för de kognitiva funktionerna och hjärnhälsan. 

Hjärnhälsan i sig är viktig för det personliga välbefinnandet, livslängden, social interaktion och jobbprestationer. Den är viktig för att samhället ska fungera.

”Sambandet mellan bra näring, fysisk utveckling och mental stabilitet är rätt tydligt. Vad barnen äter till lunch påverkar deras prestationer i klassrummet.”

− Peter Welch, rektor, Internationella skolan i Helsingfors

Om vi antar att vi måste äta bra för att hjärnan ska fungera bra, vilken typ av brainfood kan då hjälpa oss att främja hjärnans funktion och få oss att må bättre? Och hur kan vi utnyttja digitalisering och hälsoteknik?

Öppnar upp för innovationer

På Fazer Food Services undersöker vi kopplingen mellan mat och kognitiva färdigheter. Målet är att skapa innovativa lösningar som bevarar och förbättrar hjärnkapaciteten.

Öppen innovation är vad det går ut på. Fazers Brainfood Hack är ett exempel på hur samarbete kan påskynda sökandet efter nya lösningar. Till Brainfood Hack välkomnar vi digitala problemlösare som tillsammans med oss kan utarbeta lösningar. Här följer fyra utmaningar som vi kan börja med:


Den digitala tallriksmodellen

Hur kan vi hjälpa enskilda personer att göra bättre dagliga val som främjar deras produktivitet genom digitala tjänster? Hur kan vi analysera den ökande mängden personlig data relaterad till mat, sömn, aktivitet, återhämtning, meditation och biologiska markörer? Hur kan olika kostval inverka? Hur kan vi återuppfinna tallriksmodellen med en balanserad kost för den digitala eran?


Förändra måltidstjänsterna på arbetsplatsen

Hur kan vi förändra måltidstjänsterna på arbetsplatsen så att de bättre stöder medarbetarnas kognitiva prestationer och produktivitet? Hur kan vi använda nudging, knuffar i rätt riktning, för att få folk att göra bättre val genom skärmar i restaurangerna, appar, sensorer och andra digitala tjänster? Hur kan vi skapa en lösning som är lockande och som inkluderar interaktion?

Följa upp kognitiva prestationer

Hur kan vi mäta de kognitiva prestationerna på ett effektivt och roligt sätt? Hur kan vi göra uppföljningen lika enkel och tillgänglig som stegräknare? Eller göra uppföljningen till en tävling så att den är motiverande och inspirerande och något som du vill dela med dina vänner på samma sätt som många träningsappar?


Förbättra kognitiva prestationer

Hur kan vi tillsammans förbättra de kognitiva prestationerna och hjärnans funktion för personer i olika åldrar: dagisbarn, skolbarn, studenter, medarbetare och seniorer? Hur kan vi förena och stärka kopplingen mellan mat, näring och hjärnhälsa?

Vad händer härnäst?

Vi skapar en starkare vetenskapligt baserad förståelse för mat och kognition. Vi samarbetar för att upptäcka världen av kognitiva prestationer och den roll som mat, näring och livsstil spelar. Och vi hoppas kunna upptäcka nya möjligheter för produkter och tjänster tillsammans med dig.

Vill du veta mer?

Brinner du för mat och för att få människor att må bättre? Har du en bra idé på hur vi kan mäta den mentala vitaliteten? Vill du vara med och förändra måltidstjänsterna på arbetsplatsen så att de bättre stöder medarbetarnas prestationer? 


Ät för att hjärnan ska fungera. Ät bättre för att hjärnan ska fungera bättre. Tveka inte att kontakta oss.