Matsvinn är ett uppenbart problem.

Energi går förlorad i varje steg av livsmedlens värdekedja, från produktion på lantgård till lagring, förädling, distribution och konsumtion. Det uppstår naturligtvis svinn, men vi slösar också mycket. Så hur kan vi då slösa mindre?

VILL DU MINSKA MATSVINNET?

Vi delar aldrig din information vidare med tredje part.