Tvinga inte, ge en knuff i rätt riktning.

Den engelska termen nudging, att ge en knuff i rätt riktning, avser att försiktigt uppmuntra någon att göra någonting. Nudging är också en teknik som tillämpas i restauranger för att uppmuntra beteendeförändring, till exempel att minska köttkonsumtionen och öka andelen grönsaker. Vill du veta hur du kan känna igen en sådan knuff?

MER GRÖNSAKER GENOM NUDGING

Vi delar aldrig din information vidare med tredje part.