En upphandlingsprocess i åtta steg

Upphandling av måltidstjänster är en viktig och ofta komplex process, inte minst för att den påverkar alla i din organisation. I denna köpguide får du ett antal allmänna tips och idéer som underlättar processen.

VAR SKA DU BÖRJA?

Vi delar aldrig din information vidare med tredje part.