Vägen till rätt lösning.

En undersökning bland 405 inköpare av måltidstjänster i Norden visar att det finns påfallande olika behov. Detta nedladdningsbara dokument summerar resultaten och identifierar sex kundsegment. Varför? För att hjälpa oss att förstå, tillgodose och förhoppningsvis överträffa dina förväntningar.

MARKNADSANALYS

Vi delar aldrig din information vidare med tredje part.