Fokus på en fair værdikæde

Ansvarligt indkøb

Vores primære sociale og miljømæssige påvirkninger stammer fra de råvarer, vi bruger.


Det kan altid blive bedre, men vi arbejder hårdt på at opnå sporbarhed og fødevaresikkerhed ved at foretage ansvarlige indkøb. Vi inddrager virksomhedsansvar i vores kategoriplaner, som vi opdaterer årligt. Vi arbejder også kontinuerligt på at reducere de negative miljøpåvirkninger ved at overholde reglerne for fødevareindkøb og hele tiden følge op i kantinerne.


Tætte og langvarige leverandørrelationer er med til at forbedre sporbarheden.
Vi arbejder løbende på at forbedre de valg, vi foretager med vores produkter og services, og mere specifikt gør vi følgende:

  • Fastsætter mål og arbejder på at øge vores ansvarlighed i forbindelse med råvareindkøb
  • Øger brugen af bæredygtige fisk, kød og grøntsager
  • Forpligter os til at overholde WWF-retningslinjerne og lokale programmer, såsom Baltic Sea Action Group
  • Øger brugen af økologiske råvarer