Hvordan leverer man skolemad til mere end 40 forskellige nationaliteter? Hvordan forstår man betydningen af interkulturel dialog? Hvordan bliver man en integreret del af et skoleteam?

Food services til International School of Helsinki

Peter Welch er skoleleder ved International School of Helsinki. Det er en dagskole med 360 elever i alderen fra 3 til 19 år. Der er mere end forksellige 40 nationaliteter, og en tredjedel af denne skiftende gruppe flytter hvert år.

Peter har rejst meget i sin professionelle karriere. Han indrømmer, at han er en tricky kunde for en hvilken som helst serviceudbyder. Vi ringede til ham for at høre nærmere.

 

Hvordan vil du beskrive jeres food service?

"I henhold til finsk lovgivning skal vil tilbyde gratis frokost til eleverne. Vi tilbyder også en formiddagssnack til de mindste børn, og vi har også en kiosk.

Sammenhængen mellem god ernæring, fysisk udvikling og et sundt sind er temmelig indlysende. Det, børnene spiser til frokost, påvirker deres præstationer i klassen. Skolemad er ikke længere en cola og en omgang chips, og vi arbejder meget med sundhed og ernæring i klassen. Derfor skal der være en god dialog mellem kantinen og eleverne.

Til frokost tilbyder vi salatbar samt både en vegetar- og en kødret. Og derefter kommer kulhydraterne. Der er ikke nogen desserter eller sukkerholdige drikkevarer, så maden er allerede sund, når den bliver langet over disken. Vores elever er meget forskellige, og deres foretrukne retter strækker sig fra stærkt krydret, indisk mad til de mildere nordiske smagsoplevelser. Vi skal opfylde alle disse forskellige behov.

Vores skole er præget af en familieagtig atmosfære. En kantinemedarbejder sagde endda, at hun så frem til afslutningen på sin ferie, så hun igen kunne møde børnene. Det var godt at høre."

"SAMMENHÆNGEN MELLEM GOD ERNÆRING, FYSISK UDVIKLING OG ET SUNDT SIND ER TEMMELIG INDLYSENDE."

Hvad var vigtigt for dig, da du skulle vælge leverandør?

"Tre ting var væsentlige.

Først og fremmest ønskede vi en god kunderelation. I den forbindelse er god kommunikation en forudsætning, og vi analyserede tre tilbud, før vi besluttede os for en leverandør. Vi ønskede, at alle leverandørerne virkelig forstod, hvad der kendetegnede os som virksomhed.

Og så er der kvaliteten. Kvalitet både hvad angår sundhed og smag, men også kvaliteten i leverandørvirksomheden og dens forsyningskæde. Vi sætter pris på lokalt fremstillede fødevarer, såsom ansvarligt indkøbte kødprodukter. Vores ældre elever er meget interesserede i disse områder.

Min oplevelse er, at der aldrig tidligere har været en bedre forståelse for vigtigheden af god skolemad. Det er næsten som om, der har været en revolution over de seneste ti år. Eller vi kan udtrykke det sådan: hvis maden ikke er god, er der totalt proppet til forældremøderne!

Endelig er der omkostningen pr. måltid. En god leverandør skal være konkurrencedygtig.

 

Hvad er du mest glad for i dag?

Jeg er mest glad for den relation, vi har til det team, der arbejder her. Det er ikke nogen svingdør med personale, der hele tiden bliver udskiftet, som det af og til er tilfældet med outsourcede tjenester. Vi har en fast cateringleder, der kender os og børnene.

Det er det samme team i år som sidste år, og det viser, at de godt kan lide at arbejde her. Stabilitet er en vigtig faktor, og en leverandør skal kunne fortælle os, hvem vores kontaktperson er.

Jeg har spist nok skolemad i løbet af min karriere til at vide, at madens kvalitet er tæt knyttet til kantinelederens og -personalets engagement."

"VI HAR EN FAST CATERINGLEDER, DER KENDER OS OG BØRNENE."

Hvad vil du gerne forbedre?

Ting, som altid skal forbedres. 

Vores kerneforretning er uddannelse, og vi ønsker at kunne fokusere mere og mere på denne opgave.

Forbindelsen mellem mad og uddannelse er vigtig, og vi arbejder kontinuerligt på at skabe en god relation til eleverne og elevrådene. Og man er nødt til gøre tingene synlige, ikke mindst fordi vi alle har en tendens til at klage over maden i institutioner.

En leverandør skal lytte til feedback fra eleverne og løse eventuelle problemer, være opmærksom på forslag og foretage ændringer, hvor det er nødvendigt.

 

Hvilke KPI'er er de vigtigste at følge op på?

Smagsoplevelser. Menu-variation. Omkostninger pr. servering og venlig kundebetjening. 

Vi kan ikke gøre alle glade, så det er spændende at følge med i antallet af gymnasieelever, der spiser frokost. Disse elever har tilladelse til at forlade skolen, men hvis de spiser frokost andre steder, skal de selv betale for det. Ca. 70% spiser vores gratis frokost, hvilket er temmelig godt, og jo højere dette tal er, jo bedre.

 

Hvilket råd vil du give andre indkøbere af food services?

Smag selv maden. Og når du alligevel er der, så spørg eleverne om, hvad de mener for på den måde at være mere objektiv.

Sørg for at kunderelationen er i orden. Sørg for at leverandøren svarer, når du ringer, og at han lytter og forstår, hvad du siger. God service handler om at lære, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer. Dette er en anden type læringsrejse, der er baseret på konstant refleksion.

Elevernes kost bliver mere og mere specifik. Det er, som om vi alle er ved at blive "madnørder", hvilket betyder, at skiltene på disken bliver vigtigere og vigtigere. Du skal tydeligt kommunikere, hvad der er i maden − og hvad der ikke er i maden.

Endelig er det vigtigt at sikre, at kantinemedarbejderne er venlige, at de smiler og har øjenkontakt, og at de generelt godt kan lide at være blandt børnene. Sociale relationer er vigtige på en skole. Meget vigtige.

 

Lær mere om International School of Helsinki.