Birthe Nielsen er HR-chef i Odense Marcipan, hvor Fazer overtog kantinen i sommeren 2016. Hun har siden år 2000 haft ansvaret for kantinen, som de indtil nu har drevet selv. Birthe har igennem længere tid undersøgt, hvad mulighederne var for at finde en ekstern leverandør, og valget endte med at falde på Fazer af flere årsager, som hun fortæller om her.

Hvad lagde I vægt på, da I skulle vælge kantineleverandør?

”For det første var det vigtigt, at det var en leverandør, som havde fokus på kvalitet, og som kunne lave noget sund mad. Vi kan selvfølgelig ikke bestemme, hvad vores medarbejdere skal spise. Men vi kan sørge for, at der er mulighed for at leve sundt, hvis man ønsker det. Og jeg synes bestemt, at det er sådan, det forholder sig. Derudover har det også noget med kemi at gøre. Den måde, jeg oplever, at det fungerer i Fazer, passer meget godt til vores egen virksomhedskultur.

 

 

Og så er der selvfølgelig også noget omkring prisen. Det skulle jo som minimum kunne holdes på samme niveau, som det i forvejen kostede at drive kantinen. Og der fandt vi også frem til en fin løsning. Det at få uddannet personale i kantinen, har jeg også fundet ud af, er rigtig vigtigt. Der er forskel på, om du står i køkkenet og skal lave mad til 10 personer, eller om du skal lave til 80. På den måde kan jeg fornemme, at der er en helt anden dynamik. Og alle de kreative ting, dem har de også en anden tilgang til. Vi føler, at de er en del af vores virksomhed, og samtidig er de jo også en del af Fazer, hvor de kan hente en masse inspiration og købe råvarer.”

 

Hvad har det betydet for køkkenpersonalet, at I nu er blevet en Fazer-kantine?

”Når vi tidligere skulle have en vikar i kantinen, så kunne vi ringe efter en, men det var jo ikke sikkert, at det var en, der var vant til at være i et køkken. Og det er det jo nu, når det er vikarer, der kommer fra Fazer. Så det med inspirationen, fokus på sund mad, og at det er uddannet personale, det er i hvert fald nogle vigtige ting.

Hun (kokken, der var ansat fra før Fazer overtog, red.) er rigtig glad for det. Hun kan også godt se, at det nu er meget nemmere at komme på kurser, hente inspiration og arbejde sammen med nogen, der er faglærte, fordi det giver en meget bedre sparring. Før var det meget fra hende, at det skulle komme. Så hun er glad og lykkelig. Og meget tilfreds med det. Og generelt vil jeg sige, at den måde, som Fazer behandler sine medarbejdere på er meget i overensstemmelse med den måde, vi arbejder på her i virksomheden.”

 

Hvordan vil du beskrive jeres kantine nu?

”Det kan siges meget nemt, og det er, at vi glæder os hver dag, når vi skal ned til frokost. Fordi der sker hele tiden en fornyelse. De (køkkenpersonalet, red.) er kreative og det er sund mad, og det er bare en super kantine, vi har fået. Det havde vi også i forvejen – det er slet ikke det. Man kan bare mærke den forskel det er, at have faglært personale.”

 

 

 

Hvad siger medarbejderne til kantinen?

”Vi har haft nogen, som er trådt ud af madordningen fordi de er mere til frikadeller, og bøf med bløde løg og sovs og brunkartofler. Ikke fordi, at vi altid fik det tidligere, men det var der måske lidt mere af før, end der er nu. Til gengæld er der også nogen, der er kommet med i madordningen, fordi det tiltaler dem bedre. Så vi arbejder hele tiden på at ramme et sted midt imellem, så vi kan tilgodese så mange som muligt.”

 

Hvad er de vigtigste KPI’er at følge op på?

”Det jeg hele tiden følger op på, det er, om jeg kan fornemme, at mine kolleger er tilfredse, eller om der er nogen, der er utilfredse med noget. Har de forslag til noget, vi kunne lave om på? Og en af KPI’erne for mig er selvfølgelig også budgettet - om det bliver overholdt. Men også variationen i maden og fokus på sundhed.”

 

Hvilke råd vil du give til andre virksomheder, der står overfor at skulle indkøbe en ny kantineløsning?

”Jeg har haft møder med forskellige firmaer omkring kantineløsninger. Her var Fazer dem, der passede rigtig godt til os. Og de medarbejdere, vi har fået med fra Fazer, føler vi, er en del af det her hus. Og det kan jeg også godt lide.”

 

Tid til en ny kantineløsning? Læs mere eller kontakt os her.