Hvad har 405 kunder brug for?

En undersøgelse blandt 405 food service-indkøbere i de nordiske lande peger på, at der er markant forskellige behov. Denne rapport opsummerer resultaterne og udpeger seks forskellige kundesegmenter. Formålet? At hjælpe os med at forstå, opfylde og overgå dine forventninger.