Madspild er et problem, der er til at forstå og nemt at gøre noget ved.

Der går energi tabt i hver fase af madens værdikæde – fra produktionen ude på landbrugene til opbevarings-, behandlings-, distributions- og forbrugsfasen. Tab forekommer helt naturligt, men der er også meget spild. Så hvordan kan vi sørge for, at mindre mad går til spilde?