Me Fazerilla uskomme kumppanuuden voimaan. Olemme tehneet pitkään yhteistyötä kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien sekä julkiselle sektorille palveluita tarjoavien yritysten kanssa. Olemme vuosien varrella kuunnelleet herkällä korvalla niin ravintola- kuin sopimusasiakkaidemme mielipiteitä, näkemyksiä ja toiveita.

Kirjoittaja: Tuomas Nurmela
Tuomas Nurmela vastaa Fazer Food Services Suomessa julkisen sektorin asiakkuuksista Suomessa. Käytännössä Tuomas tekee tiiminsä kanssa töitä kuntien, sairaanhoitopiirien ja julkiselle sektorille palveluita tuottavien yritysten ja yhteisöjen kanssa. Tuomas uskoo, että kumppanuudella voidaan taata jokaiselle, vauvasta vaariin oikeus ja mahdollisuus syödä hyvin. Fazer Food Services kuuluu Fazerin perheyritykseen ja tarjoaa ruokapalveluita yli 600 ravintolassa ympäri Suomen lapsille, opiskelijoille, työssäkäyville ja senioreille.
 

 

Olemme halunneet saada vastauksen kysymykseen: Mistä syntyy hyvä yhteistyö ruokapalveluissa?

Onnistuminen perustuu neljälle nurkkapaalulle: keskustelevalle yhteistyölle, henkilökunnasta huolehtimiselle, veroeuroista huolenpitämiselle sekä tulevaisuuden ruokkimiselle.

 

Keskusteleva yhteistyö

Keskusteluissamme niin päättäjien kuin asiakkaidemme kanssa nousee keskustelun merkitys lasten vanhempien ja vanhusten omaisten mielissä korkealle. Kysyimme vanhemmilta, mitä asioita he pitävät tärkeinä lastensa ruokailuun liittyen. Vastauksissa kärkisijoille nousi koulun ja kodin välisen yhteistyön merkitys kouluruokaan liittyen.

Todellinen kumppanuus ei ole mahdollista ilman avointa ja ennakkoluulotonta keskustelua.

Vastaavasti ilman toisen näkemysten kuuntelemista ja ymmärtämistä luottamusta vaikeiden asioiden käsittelyyn ei synny.

Vaalitaan siis hyvän keskustelun kulttuuria, koska siten pärjäämme usein odotettua paremmin ja hankintalain kiemuratkin näyttäytyvät kirkkaammin. Hankintaa valmisteltaessa kannattaakin kysyä palveluntuottajilta jo etukäteen tavoista hoitaa yhteistyötä asiakkaidensa kanssa.

 

Henkilöstöstä huolehtiminen

Voi tuntua itsestään selvältä, mutta niin koulu- ja päiväkoti- kuin palvelutalo- ja sairaalakeittiöiden sydän on henkilöstö. Ilman työstään innostuvia ja rohkeita tekijöitä jäisi moni lounas syömättä. Usein kilpailutukset, varsinkin ensimmäisellä kerralla, herättävät epäluuloja ja epävarmuutta työntekijöissä.

Hyvä palveluntuottaja ottaa henkilöstön aina huomioon.

 

Julkisen sektorin hankinnoissa herää oikeutettu huoli henkilöstön asemasta uudessa tilanteessa. Me Fazerilla olemme ottaneet asian vakavasti ja meillä on selkeät toimintatavat esimerkiksi liikkeenluovutusten hoitamiseen. Jokainen uusi fazerilainen on meille ilo ja kunnia.

 

Veroeuroista huolen pitäminen – investoinnin kustannustehokkuus

Julkisissa hankinnoissa keskeiseen asemaan nousee palvelun hinta, vaikka päättäjät haluaisivat nostaa arviointikriteereiksi laadullisia tekijöitä kuten henkilöstöstä huolehtimisen tai ruoan alkuperän jäljitettävyyden. Tämä on ymmärrettävää siltä osin, että poliitikot ja virkamiehet käyttävät meidän kaikkien yhteisiä varoja eli veroilla kerättyjä euroja.

Jatkuva avoin kanssakäyminen ja keskustelu antavat mahdollisuuden hälventää ateriapalveluiden hintaan liittyviä epäluuloja. Usein kilpailuttaminen tuo raadollisestikin esiin palveluiden tuottamiseen todellisuudessa käytettävät veroeurot. Eurot eivät nimittäin jää piiloon tilinpäätöksiin, kun palvelusta maksetaan saadun palvelun mukaan.

Me Fazerilla pidämmekin huolta veroeuroista, koska ateriapalvelut ovat investointi tulevaisuuteen.

 

Ruokimme tulevaisuutta

Kun kysyimme koululaisten huoltajilta, mitä he pitävät kouluruoan tärkeimpänä tehtävänä, nousi vastauksissa selkeäksi ykköseksi jaksamisen tukeminen koulupäivän aikana. Syöty kouluruoka antaa siis polttoainetta koulupäivässä jaksamiseen. Jopa joka neljäs (27 %) oli kuitenkin erittäin huolissaan siitä, että lapsi ei syö riittävän monipuolisesti.

Olipa kyse päiväkodista, koulusta, vanhusten palvelutalosta tai sairaalasta me Fazerilla koemme ruokkivamme tulevaisuutta. Lapsia ravitseva ja syöty ruoka auttaa leikin tiimellyksessä ja oppimisessa. Vanhemmalla väestöllä ja sairaaloiden potilailla ruoka auttaa jaksamisessa ja tukee toipumista.

Vain syöty ruoka ratkaisee, joten teemme jatkuvaa kehitystyötä ruoan terveellisyyden ja maittavuuden varmistamiseksi. Haluamme yhdessä julkisen sektorin kumppaneidemme kanssa antaa asiakkaillemme mahdollisuuden loistaa joka päivä omassa elämässään.

 

Haluatko lisää tietoja Fazer Food Servicesin ajankohtaisista uutisista ja ruokaan liittyvistä trendeistä? Rekisteröidy uutiskirjeemme tilaajaksi.