Työntekijät ovat Fazerin tärkein voimavara – he mahdollistavat onnistumisemme. Tehtävämme onkin varmistaa, että kaikki työntekijämme työskentelevät terveellisessä ja turvallisessa työympäristössä. Periaatteenamme on ”turvallisuus ensin”: tavoitteemme on täysin tapaturmaton työpaikka.

Fazer Food Servicesillä jatkuvana työturvallisuuden tavoitteenamme on nolla tapaturmaa. Pitkällä aikavälillä kehitämme edelleen myös turvallisuuteen liittyvän kulttuurin ja asenteiden parantamista. Seuraamme ehkäisevän työn ja onnettomuuksien tulosmittareita ja teemme niiden pohjalta kehityssuunnitelmia.

Fazer_turvallisuus_860x390.jpg

Korostamme turvallisuutta ja viestimme siitä jatkuvasti sidosryhmillemme sekä koko organisaatiolle. Työturvallisuustyöhömme kuuluu:

  • Johdon turvallisuuskävelyt ravintoloissa
  • Turvallisuusasiat osana johtamisjärjestelmää
  • Turvallisuusauditoinnit kaikissa ravintoloissa
  • Työturvallisuushavainnot osana palkitsemisjärjestelmää
  • Työturvallisuusohjeet kirjallisina sekä mm. pelillisinä pelikortteina
  • Turvallisuusriskien arviointi kaikkien työntekijöiden osalta
  • Kaikista tapaturmista tehdään ilmoitus välittömästi
  • Tapaturmat tutkitaan laaditun käytännön mukaisesti
  • Tuloksista kerrotaan kuukausiraporteissa

 

Haluamme, että jokainen työntekijämme pääsee turvallisesti töistä kotiin. Joka päivä.