Vuonna 2019 nykyinen Compass Group ja Fazer toteuttivat TestEat-ravintolassa kaksi tutkimusta: Fazer Brainhow -palvelupilotin sekä Voimavälipala-tutkimuksen. Tutkimukset toivat arvokasta tietoa tulevaisuuden ruokailun kehittämiseen. Myös tuleva vuosi tarjoaa mielenkiintoisia kokeiluja: esimerkiksi helmikuussa pilotoidaan startup-yritys Kamupakin digitaalista panttipalvelua take away -rasioille.

Compass Groupin pyörittämä TestEat-ravintola Munkkiniemessä on toiminut vuoden ajan tutkimusravintolana osana Compass Groupin, VTT:n ja IBM:n käynnistämää crEATe-innovaatioekosysteemiä. VTT on asentanut ravintolaan tutkimuksissa hyödynnettävää laitteistoa, mm. syvyyskameroita. Asiakkaalle ravintola tarjoaa miellyttävän ja valoisan ravintolaympäristön nauttia kahvia tai lounasta.

”TestEat-ravintola mahdollistaa tutkimuksen tekemisen ja pilotoinnin aidossa kuluttajaympäristössä. Siellä voimme kehittää tulevaisuuden ruokaratkaisuja, joita voidaan ottaa käyttöön muissakin ravintoloissamme”, sanoo ravitsemusasiantuntija Heli Diaz Compass Groupilta.

Heli Diaz kiittelee viime vuoden tutkimusten ja pilottien hyvää toteutusta, jossa ravintolan henkilökunnalla oli tärkeä rooli. ”Toteutumisen ja onnistumisen edellytys on, että henkilökunta on osaavaa ja sitoutunutta”, hän toteaa. TestEat-ravintolan henkilökunta on saanut yleisen tutkimuksen tekemiseen liittyvän opastuksen, ja heidät täsmävalmennetaan aina tulevaan projektiin.

Voimavälipala-tutkimus ja Fazer Brainhow -palvelun pilotti

Vuonna 2019 Compass Group toteutti TestEat-ravintolassa Fazer Brainhow -palvelupilotin sekä Voimavälipala-tutkimuksen. Touko-kesäkuussa 45 IBM:n työntekijää testasi viiden viikon ajan Fazer Brainhow -mobiilisovellusta, joka motivoi ja ohjaa terveellisten valintojen tekemistä arjessa. Pilotin ajan TestEat-ravintolassa oli joka päivä tarjolla aivoystävällinen vaihtoehto aamiaisella, lounaalla ja välipalaksi. Osallistujista 93 % asetti itselleen hyvinvointitavoitteen, ja heistä 78 % koki palvelun auttavan saavuttamaan tavoitteen. Osallistujista 89 % tunsi itsensä energisemmäksi ohjelman aikana. Tällä hetkellä hyvinvointiohjelmaa pilotoi kahden Compass Groupin yritysasiakkaan työntekijät sekä kuluttajille suunnattua palvelua testaa Fazerin johtoryhmä.

Syyskuussa toteutettiin Voimavälipala-tutkimus, jossa selvitettiin, miten proteiinia sisältäviä välipaloja voidaan hyödyntää ikäihmisten ruokavaliossa ja minkälaiset välipalat miellyttävät eniten. Tutkimus kesti kolme viikkoa. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt jaettiin interventio- ja kontrolliryhmään. Kummassakin ryhmässä oli 17 yli 65-vuotiasta henkilöä. Kontrolliryhmä nautti ravintolassa kaksi lounasta viikossa ja interventioryhmä sai näiden lounaiden lisäksi viisi proteiinivälipalaa viikoittain kotiin. Alustavissa tuloksissa proteiinin saannissa ei kuitenkaan ryhmien välillä ollut tilastollisesti merkittäviä eroja. Välipaloista suosituimpia olivat piiraat, munakkaat ja puurot. Tutkimus antoi arvokasta tietoa proteiinivälipalojen kehitystyöhön.

Pantillisten take away -rasioiden pilotti alkaa helmikuussa

”On tärkeää, että TestEat-ravintolan tutkimukset tukevat liiketoimintaamme sekä arvojamme esimerkiksi hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen saralla”, Heli Diaz sanoo. Helmikuussa alkava pantillisten take away -rasioiden pilotti on tästä hyvä esimerkki. Startup-yritys Kamupak on kehittänyt digitaalisen panttipalvelun take away -rasioille, jotka voi käytön jälkeen palauttaa ravintolassa olevaan palautuspisteeseen. Ne tiskataan ravintolan keittiössä ja käytetään uudelleen. Näin vähennetään kertakäyttöistä pakkausjätettä ja pienennetään hiilijalanjälkeä. Pilotti toteutetaan 24.2.-20.3.2020, ja tuloksia odotetaan mielenkiinnolla.

Tervetuloa ravintola TestEATiin Helsingin Munkkivuoreen: www.fazerfoodco.fi/testeat