Fazerin kuntakeskusteluiden sarja jatkui Satakunnassa Porissa 11.4.2018. Tilaisuudessa pureuduttiin kuntapäättäjien kesken erityisesti Satakunnan alueen tarpeista tulevaisuuden ruokapalveluille. Kunta-yritys-yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi laadukkaan ravitsemuksen avulla korostui keskusteluissa.

Satakunta on kotimaisen ruokatuotannon kehto, jossa on pitkät sopimusviljelyperinteet sekä merkittävää sokeri-, liha- ja siipikarjatuotantoa. Kiertotaloutta hyödynnetään ja alueen kuluttajien toiveina näkyy paikallisissa kaupoissa esimerkiksi luomu ja lähiruoka. Porin kaupungin elinvoimayksikön päällikkö Jouko Hautamäki korosti avauksessaan, että kunnan ja maakunnan tehtävä on mahdollistaa palvelujen saatavuus, muttei olla välttämättä itse se joka ne tuottaa. Kunnan ja yritysten yhteistyöllä saadaan joustavuutta, dynaamisuutta ja erityisesti innovatiivisuutta palveluihin. ”Kunnan tehtävä on vahtia, että laatu on sellaista kuin yhdessä sovittu”, Hautamäki muistutti.

 

Satakunnan seniorien hyvinvointi


Susanna Kunvik
Porin perusturvakeskuksesta kertoi maakunnassa tehdyn hyvinvointitutkimuksen nostaneen erityisesti proteiinin merkityksen seniorien hyvinvointiin. Liian vähäisessä proteiinin ja energiansaannissa on usein kyseessä virheravitsemus, jolloin toimintakyky ja ruokahalu heikkenevät ja vanhuksen elämänlaatu kärsii merkittävästi. Johtopäätöksenä todettiin tarve runsasproteiinisille ruokatuotteille, jotka miellyttävät makuhermoja, ovat tiiviissä paketissa ja helppoja syödä. Kommenttipuheenvuorossaan SataSoten muutosjohtaja Terttu Nordman korosti koko ruokapäivän huomioimista kilpailutustilanteissa. ”Ravintopäivästä pitäisi saada ne tärkeät ravintoaineet hyvään elämään, liikkumiseen ja päivässä jaksamiseen – myös kotona asuvilla”, Nordman kiteytti.

Yhteiskeskustelussa huomiot kiinnittyivät erityisesti virheravitsemuksen ennalta ehkäisemiseen ja ravitsemukselliseen opastamiseen. Keskustelussa nousivat vahvasti myös innovaatiot ja sote-uudistuksen haasteet – miten kehittää yhdessä uusia tapoja, palveluja ja tuotteita. Fazerin asiakkuusjohtaja Tuomas Nurmela muistutti, että laatutekijät ruokapalvelujen kilpailutuksissa ovat kriittisiä: laatu on sekä makua, näköä että palveluja ja veroeurojen vastuullista käyttöä. Kumppanuudella voidaan yhdessä kehittää ja innovoida sekä varmistaa, että jokaisella on mahdollisuus syödä hyvin.

 

Ruokailoa ja oppimisen tukea

Alkuvuodesta 2018 toteutetun omaiskyselyn tuloksina senioriomaisten kohdalla nousi ruoan maistuvuus ja inhimillinen kohtaaminen ruokailutilanteessa. Kyselyn Fazerille toteuttaneen Innolinkin toimitusjohtaja Pekka Vuorela haastoi osallistujia tarjoamaan vahvemmin vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä ruokahetken sosiaalisuutta. Huoltajien osalta löydöksenä nousi huoli siitä mitä lapset ja nuoret syövät jaksaakseen koulutyössä ja harrastuksissa. Kommenttipuheenvuorossa MTK:n ravitsemusasiantuntija Anni-Mari Syväniemi totesi: ”Kaikkein kalleinta on syömättä jäänyt ruoka, niin veronmaksajien kuin kaikkien terveydenkin näkökulmasta.” Kouluissa ruokakasvatus edistää lasten iloa kokeilla ja oppia, mutta missä toteutuu vanhusten ruokakasvatus, peräänkuulutti Syväniemi.

Yhteiskeskustelussa todettiin suhtautumisen osin jo muuttuneen - esimerkiksi jo käsitteenä ravintola tuo kouluruokailuun uuden sävyn. Syytä kuitenkin on muistaa, että liian moni koululainen syö tai saisi syödä päivän ainoan lämpimän aterian koulussa, sillä kaikissa kodeissa kunnon ruokaa ei ole tarjolla. Myös moni yläkoululainen korvaa lämpimän terveellisen ja monipuolisen kouluaterian lähikaupasta haetulla makealla. Oikeanlaisella ravinnolla voitaisiin sen sijaan maksimoida oppiminen koulussa.

Keskusteluun nousi myös eriarvoisuus kuntien välillä, mutta myös yksittäisen kunnan sisällä eri alueilla. Toisaalta keskustelussa kiiteltiin myös vastuullisuusnäkökulmaa, jota esimerkiksi Fazer toiminnassaan tuo vahvasti esiin sekä kotimaisuuden että esimerkiksi raaka-aineiden jäljitettävyyden osalta. Mistä ruoka tulee ei ole aina itsestään selvää, ei koululaisille, muttei vanhemmillekaan. Satakuntaankin ideoitiin jo ”Satakunnan parhaat 2”-hanketta, jonka ensimmäinen versio nosti vahvasti alueen lähiruokaa esiin niin kaupoissa kuin kouluruokailussakin.

 

Keskustelut jatkuvat vuoden aikana ympäri Suomen järjestettävissä tilaisuuksissa, seuraavaksi Etelä-Karjalassa Lappeenrannassa 29.5.2018.

Katso tunnelmia Vantaan tilaisuudestamme 30.1.2018: https://www.youtube.com/watch?v=WFE2nCeTKPs&feature=youtu.be