Mitä teet tänään, joka tekee elämästäsi hieman paremman huomenna? Mitä menestyminen vaatii? Miten virittäytyä huippukuntoon huippusuoritusta varten – niin yksilönä kuin työyhteisönä? Ja kukapa ei haluaisi onnistua ja olla oman elämän sankari? Oman elämän huipuksi tulemisen eväitä etsittiin Olympiakomitean kanssa yhteistyössä järjestetyssä asiakastilaisuudessamme Fazerin vierailukeskuksessa 3.10.2018.

Menestys ei tuo onnellisuutta, kiitollisuus tuo. Turhan usein elämme sitkun-elämää – eli mitä tapahtuu ”sitten kun…”. Kun ”sitkun” saavutetaan, tulee uusi ”sitkun”. Omakohtaisen kokemuksen syvällä rintaäänellä haastoi kuulijoita pohtimaan omaan elämäänsä ja mitä menestys vaatii olympiapikaluistelija ja yrittäjä Mika Poutala. Onnistumisten ja pettymysten kautta Mika on pohtinut perin pohjin miten kolmen sadasosan pettymys teki hänestä paremman ihmisen? Mikan olympiakulta on kaksi kertaa ollut kiinni kolmesta sadasosasekunnista. Mika muistutti, että me kaikki kohtaamme vaikeita tilanteita, joista opimme. Pettymys voi opettaa jopa enemmän kuin voittaminen.

Tavoitteellinen menestyminen edellyttää Mikan mukaan perustaksi selkeää tavoiteasetantaa – riittävän konkreettista ja yksinkertaista tavoiteltavan lopputuloksen määrittelyä sekä aikarajaa. Ilman tavoitteen kirjaamista on olemassa vain toive.

Mika Poutala listaa menestymisen edellytykseksi kolme asiaa, jotka hän on itse olympiakullan tavoittelussaan tunnistanut: ruokavalio, unen säännöllisyys ja ajatusmaailma. Yksinkertaisilla asioilla voi saada isoja aikaan, hän kannustaa. Ruokavaliossa etenkin ammattiurheilijalla, mutta vastaavasti tavallisella työikäisellä on tärkeää saada tasaisesti aterioita 3-4 tunnin välein. Unen suhteen tärkeämpää on säännöllisyys ja unirytmin toistuvuus kuin unen pituus. Arkinukkuminen on pielessä, jos viikonloppuna on nukuttava ”pankkiin”. Ajatusmaailma ja -mallit, mindset ohjaa puolestaan kysymään itseltään oikeita asioita, kuten miten tämä asia auttaa minua saavuttamaan tämän asian nopeammin tai paremmin? On helpompi tehdä valintoja, kun miettii kaikki tämän kautta. Turhanpäiväinen jahkailu jää pois. Jos esität itsellesi huonoja kysymyksiä, saat huonoja vastauksia.

Olet arvokas sellaisen kuin olet

Ruokavalion, unirytmin ja ajatusmallin lisäksi liikunta ja aktiivisuus ovat kaikille tärkeitä osatekijöitä – ammattiurheilijankin on pidettävä liikkumisestaan huolta. Näiden perustana ovat kuitenkin yksilön identiteetti ja arvot. Saavutukset ovat osa identiteettiä, mutta identiteetin tulisi rakentua kestävämmälle pohjalle. Arvot ohjaavat toimintaa, mutta eivät saisi olla tavoitteiden kanssa ristiriidassa. Tavoitteita on fiksumpi muuttaa, kuin syvään juurrutettuja arvoja. Perimmäisenä Mika Poutala vetosi jokaiseen kuulijaan: sinä itse olet ainut ihminen, joka voi määritellä kuka sinä olet. Muut yrittävät ohjata ja vaikuttaa kuka olet, mutta identiteetti ja arvot ovat oman itsen, tahdon ja halun pohjalla. Esimerkiksi työn ei tulisi pelkästään määritellä ihmisen identiteettiä.

Mika muistutti myös, että olet arvokas ja rakastettava juuri sellaisena kuin olet. Olympiamitalin kanssa tai ilman. Tärkeintä on ehyen ja riittävän tunteen tunteminen. Sen pohjalta on helpompi kohdella muita samalla tavalla ja se antaa pohjaa muulle hyvälle tekemiselle. Menestys ja saavutukset ovat kyllä onnistumisia kyllä, mutta pettymyksistä useimmiten oppii ihmisenä eniten.

Circle of Life – Hintsan filosofia huippusuorituksen taustalla

”Hyvinvointi kuuluu kaikille” oli syöpään menehtyneen Aki Hintsan elämäntyön johtavana ajatuksena. Akin mukaan ”Huomista kukaan ei ole luvannut, tässä hetkessä on hyvä olla.” Akin yrityksen ideologia linkittyy vahvasti huippusuoritusta tukevaan tekemiseen ajatuksella, että jos parannetaan elämää, parannetaan myös huippukykyä. Tilaisuuden moderaattorina toiminut Hintsa Performancen Mikko Lilja valotti Etiopiasta alkanutta tarinaa, jossa olosuhteet olivat heikot, mutta silti ihmiset olivat onnellisia, tyytyväisiä. Sittemmin Hintsan filosofian testiareenana on ollut formula-areenat. Miten maksimoida huippusuoritus mutta samalla elää tasapainoista hyvää elämää? Maksimoinnin sijaan oleellista onkin optimoida ravintoa, lepoa, sosiaalisia suhteita jne. Hintsan filosofiaan kuuluu hyvinvoinnin ympyrä: circle of better life, jossa yleinen terveys, fyysinen aktiivisuus, ravinto, palautuminen, biomekaniikka, henkinen energia. Keskellä on core ja kaikki osa-alueet pyritään saamaan hyvään tasapainoon.

Mikko muistutti, että kukaan ei voi vetää 100 prosenttia koko ajan, vaan huippusuoritusta optimoidaan luomalla hyvä ympäristö. Lopputuloksena on parempi elämä – ja parempi suorituskyky. Mikko haastoikin miettimään sitä mistä kukin itse on juuri tällä hetkellä kiitollinen. Ja toisena Mikko haastoi yleisöä pohtimaan: mitä te muutatte elämässänne, että teette jotain mikä tekee elämästä hieman parempaa.

”Menestys on hyvinvoinnin sivutuote.” -Aki Hintsa

Fazer Brainhow huippusuorituksen tukena

Fazer Food Services Suomen toimitusjohtaja Jaana Korhola kertoi avauspuheenvuorossaan, miten myös Fazerilla on otettu huippusuorituskulttuuri (high performance) käyttöön siten, että sitoutumista, kehittymistä ja tuloksellisuutta mitataan käyttäytymisen muutoksena. Fazerilla uskomme, että jos on tahtoa ja halua, näkyy se käyttäytymisen muutoksena ja tulos tulee tämän seurauksena.

Ravinnon yhteys hyvinvointiin on kiistatta merkittävä. Fazer on moderni ruokatalo, jossa teemme ruokaa suurella sydämellä, lähellä asiakkaita ja lähellä sydäntä. Ravinnon lisäksi yhteys hyvinvointiin on merkittävä myös liikunnalla ja aktiivisuudella ja siksi Fazer Food Services onkin vuonna 2018 pääyhteistyökumppanina Olympiakomitean Suomen Aktiivisin Työpaikka -hankkeessa.

Fazer myös tutkii ravitsemusta ja mitä tiedetään ruoan ja aivotyöskentelyn välisestä yhteydestä. suoliston ja aivojen kommunikoinnista kiinnostavaa tietoa myös. Marika Laaksonen, Lead in Health, Fazer Labistä kertoi Brainhow-tutkimushankkeen keskittyvän kognitioon ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. 

Brainfood Intervention -tutkimuksessa tutkittiin ravitsemuksen vaikutusta toimistotyöntekijöiden sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaan ja vireystilaan sekä kognitiiviseen suorituskykyyn. Tutkimus toteutettiin mm Nokia, Nightingale, Työterveyslaitos ja Fazer ekosysteemissä.  Juuso Parkkinen Nightingale Healthista kertoi tutkimuksessa toteutettavasta aineenvaihdunnan verianalyysistä elintapamuutosten seurannassa. Biomarkkereiden avulla voidaan ennakoida ajassa eteenpäin olevia sairastumisriskejä – eli myös ennaltaehkäisemään tulevia sairauksia elintapamuutoksilla lääkehoidon sijaan vaikkapa ruokavalion avulla.

Tilaisuudessa Sara Karvinen kertoi Brainhow service -hyvinvointipalvelusta, joka on Fazer Food Servicesin asiakkuuksille kehitetty lisäpalvelu etenkin työhyvinvoinnin tueksi. Palvelu kokoaa ravitsemussuositukset sekä hyvinvointivalmennusta osallistavan, vuorovaikutteisen ja pelillistämisen sekä kannustavan muistuttelun avulla mobiilisovelluksessa.  Palvelun tavoitteena on saattaa aivoystävällinen ruoka tietoisuuteen ja auttaa yksilöllisesti lautasen kautta hyvinvointiin – hauskojen ja iloisten muotojen avulla.

Tilaisuuden päätteeksi Fazer Culinary Team -joukkueen johtaja Karri Käki kuvaili aivoystävällisen ruokapäivänsä esimerkkien kautta.  Joukkueen kapteeni Mika Pesonen johdatti vieraat tiimin kilpailulounaan äärelle. Saman kolmen ruokalajin lounaan, jonka joukkue marraskuun maailmanmestaruuskilpailuissa valmistaa.  

Mestarin normipäivä – Poimi vinkit huippusuoritusta tukevaan ruokapäivään!