Vastuullisuus

Vastuullisuus on meille Fazer Food Servicesissä erittäin tärkeää, ja se on integroitu osaksi strategiaamme. Olemme nyt ottaneet tärkeän askeleen vastuullisuustyössämme ja sitoutuneet Fazerin vastuullisuustyön neljään päätavoitteeseen:

50 % vähemmän päästöjä; 50 % vähemmän ruokahävikkiä; 100 % vastuullisesti hankittua ja enemmän kasvipohjaista ruokaa vuoteen 2030 mennessä.

Ruokaa, jolla on merkitystä – ihmisille, ympäristölle ja liiketoiminnalle

Vastuullisuus on meille Fazer Food Servicesissä erittäin tärkeää, ja se on integroitu osaksi strategiaamme. Olemme nyt ottaneet tärkeän askeleen vastuullisuustyössämme ja sitoutuneet Fazerin  vastuullisuustyön neljään päätavoitteeseen: 50 % vähemmän päästöjä; 50 % vähemmän ruokahävikkiä; 100 % vastuullisesti hankittua ja enemmän kasvipohjaista ruokaa vuoteen 2030 mennessä.

Olemme asettaneet korkeat tavoitteet, sillä otamme vastuullisuuskysymykset erittäin vakavasti. Uskomme, että tekemällä oikeita valintoja voimme vaikuttaa sekä ihmisiin,  ympäristöön että liiketoimintaan – sillä ruoalla on väliä.

Ruoka kuuluu ihmisen perustarpeisiin. Ruoka tarjoaa energiaa, ja sen valmistukseen kuluu luonnollisesti paljon energiaa. Arvolähtöiset organisaatiot, jotka tekevät vastuullisia valintoja ruoan tuotannossa, hankinnassa ja valmistuksessa, voivat saada aikaan merkittäviä positiivisia vaikutuksia yhteisössä, taloudessa ja ympäristössä. Jo pienillä teoilla paremman ruoan puolesta saadaan aikaan kestävyyshyötyjä.

Millaisia tekoja sitten teemme Fazer Food Servicesillä?

Fazer_Food_Services_vastuullinen_hankinta.png

Lisätietoja lähestymistavastamme vastuullisuuteen on saatavilla seuraavasta linkistä: Ruokaa, jolla on merkitystä – ihmisille, ympäristölle ja liiketoiminnalle

Fazer on ollut EAT:n kumppani vuodesta 2015 lähtien. EAT on maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon aloite, jonka päämääränä on globaalin ruokajärjestelmän muuttaminen. Fazer lähti yhteistyöhön  EAT:n kanssa, jotta voisimme liittää ruoan, terveyden ja kestävän kehityksen toisiinsa entistä paremmin. EAT-Lancet-komissio julkaisi hiljattain ensimmäisen yksityiskohtaisen tieteellisen katsauksen siitä, millainen on kestävän kehityksen mukainen terveellinen ruokavalio ja millaisilla toimilla siirtymistä nykyistä vastuullisempaan ruokajärjestelmään voidaan tukea ja nopeuttaa.

”Ensimmäistä kertaa on laadittu ruokavalio-ohjeistus, jossa on huomioitu sekä terveellisyys että vastuullisuus, ja me otamme tämän ohjeistuksen huomioon pitkän aikavälin suunnittelussamme”, kertoo Fazer Food Servicesin ravitsemus- ja yritysvastuupäällikkö Sanna-Maria Hongisto.

”Ensimmäistä kertaa on laadittu ruokavalio-ohjeistus, jossa on huomioitu sekä terveellisyys että vastuullisuus, ja me otamme tämän ohjeistuksen huomioon pitkän aikavälin suunnittelussamme”, kertoo Fazer Food Servicesin ravitsemus- ja yritysvastuupäällikkö Sanna-Maria Hongisto.

Raportin kaksi pääviestiä ovat, että meidän on vähennettävä lihankulutusta globaalilla tasolla ja lisättävä kasvipohjaisten ruokien osuutta. Raportin näkemykset ovat yhdenmukaiset omien tavoitteidemme kanssa: tavoitteenamme on muun muassa, että vuoteen 2030 mennessä Fazer Food Servicesin tarjoama ruoka on 100-prosenttisesti vastuullisesti hankittua ja kasvipohjaisten ruokien tarjoomaa on lisätty.

”EAT-Lancet-komission raportin mukaan kasvipohjaisten ruokien suosiminen auttaa vähentämään ilmastopäästöjä ja parantaa ihmisten terveyttä”, sanoo Fazerin konsernijohtaja Christoph Vitzthum.
 ”Kutsumme kaikki mukaan ratkaisemaan ilmastohaasteet tarjoamalla hyvinvointia tukevia vaihtoehtoja.”

”EAT-Lancet -komission hiljattain julkaiseman tutkimuksen mukaan kasvipohjaisten ruokien suosiminen pienentäisi päästöjä sekä parantaisi ihmisten terveyttä”, sanoo Fazerin konsernijohtaja Christoph Vitzthum. ”Tarjoamme ihmisille hyvinvointia edistäviä vaihtoehtoja ja samalla kutsumme heidät ratkomaan näitä haasteita yhdessä kanssamme.”

Pääset lukemaan (englanninkielisen) tiivistelmän EAT-Lancet-komission raportista tästä linkistä.