Ruoka on nykypäivänä tärkeämmässä asemassa kuin koskaan. Ruuasta on tullut osa identiteettiämme, ja tiedämme, kuinka ruoka vaikuttaa sekä kehon että mielen terveyteen ja hyvinvointiin.

Tiedostamme myös yhä paremmin, kuinka valinnoilla voi vaikuttaa. Ruokatuotanto vaikuttaa merkittävällä tavalla talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Siksi on erittäin tärkeää, että kannamme vastuun vaikutuksista, joita liiketoiminnallamme on ihmisiin, ympäristöön ja yritystoimintaan.

Meille Fazer Food Servicesillä tämä tarkoittaa sitä, että toimimme vastuullisesti koko arvoketjussa. Vastuun ottaminen taloudellisista, yhteiskunnallisista ja ympäristövaikutuksista ei ole pelkkä rasti ruudussa. Toimimalla vastuullisesti pystymme vaikuttamaan siihen, mitä teemme – ja miten teemme. Ruualla on merkitystä ja arvoa, mikä tarkoittaa, että jo pienet askeleet kohti parempaa ruokatuotantoa ovat arvokkaita tekoja kestävän kehityksen näkökulmasta.

Lisätietoja lähestymistavastamme vastuullisuuteen ihmisten, ympäristön ja liiketoiminnan osalta on saatavilla täältä

Yritysvastuutyötämme ohjaavat yhtiön yritysvastuupolitiikkaihmisoikeuspolitiikkalaatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuuspolitiikka (QEHS-politiikka), hallinnointikäytäntö, toimintaperiaatteet sekä eettiset periaatteet, jotka pohjautuvat YK:n Global Compact ‑aloitteen kymmeneen periaatteeseen. Fazer on myös Global Compact -aloitteen allekirjoittaja.

Painopiste työntekijöiden hyvinvoinnissa

Elintarviketurvallisuus on aina ensisijaista Fazer Food Servicesin toiminnassa. Uskomme vahvoihin suhteisiin sekä välittämiseen ja yksilöiden kunnioittamiseen. Olemme myös vakuuttuneita siitä, että yksilöä kunnioittavalla organisaatiolla on vahva asema markkinoilla ja vahvat lähtökohdat menestykseen myös tulevaisuudessa.

Fazer Food Servicesillä turvallisuus on etusijalla, ja tavoitteenamme on nolla tapaturmaa työpaikalla.

Turvallisuuskulttuuri perustuu työturvallisuuskäytäntöihin ja -standardeihin. Jokainen työntekijämme on myös henkilökohtaisesti sitoutunut edistämään työturvallisuutta. Työturvallisuutta kehitetään jatkuvasti työntekijöiden ja johdon vahvan sitoutumisen pohjalta.

”Meille on ensiarvoisen tärkeää, että jokainen Fazerin työntekijä pääsee työpäivänsä jälkeen terveenä kotiin”, kertoo Fazer Food Servicesin toimitusjohtaja Andreas Berggren ja korostaa, että turvallisuuden perusta on jatkuva oppiminen.

”Virheiden tekeminen on inhimillistä, ja virheistä oppiminen on Fazerin toimintatapa”, hän lisää.

Korostamme turvallisuutta ja viestimme siitä jatkuvasti koko organisaatiollemme ja kaikille sidosryhmillemme. Vahvan turvallisuuskulttuurin rakentaminen on pitkäjänteinen prosessi. Se on yhteinen matka ja vie aikaa. Tarvitaan lisää työtä, jotta nolla tapaturmaa -tavoite saavutetaan, mutta turvallisuudesta on jo tullut luonnollinen osa päivittäistä työtämme. 

Keskitymme esimerkiksi seuraaviin alueisiin:

  • Turvallisuus on kaikkien ravintoloiden viikoittaisella asialistalla
  • Johdon säännölliset turvallisuuskokoukset, joissa painopisteenä on operatiivisten alueiden turvallisuus
  • Riskiarviot ja riskien pienentämiseen liittyvät toimet ravintoloissa
  • Turvallisuutta koskevien havaintojen analysointi
  • Hyvien käytäntöjen jakaminen osana turvallisuuskulttuurin rakentamista
  • Uusille työntekijöille esitettävät turvallisuusperehdytysvideot paikallisilla kielillä
  • Yksityiskohtainen tapaturma- ja tapausraportointi ja -tutkimus.

”Turvallisuuskulttuuri rakentuu yksilöiden ja tiimien arvoista, asenteista ja valmiuksista”, sanoo Ulla Kurkela, joka työskentelee turvallisuuskulttuurin kehittämistehtävissä liiketoiminta-alueiden tasolla. ”Turvallisuus on sitä, että jokainen sitoutuu tekemään työnsä turvallisesti joka päivä ja pääsee kotiin terveenä, joka päivä.”

Lataa Fazerin vuosikatsaus 2018 >>