Ruokajätteellä on valtava vaikutus ympäristöömme. Joka vuosi noin kolmannes kaikista maailmassa tuotetuista elintarvikkeista jää käyttämättä.

Tämä hävikki aiheuttaa huomattavaa haittaa ilmastolle, vedelle, maaperälle sekä luonnon monimuotoisuudelle. Ruokajätteen määrää on pienennettävä – ja jotta tämä voidaan toteuttaa, ihmisten ajattelutapojen on muututtava radikaalisti. Jos ruokaa ei syödä, siitä tulee jätettä. Porkkana, joka ei täytä kaikkia ulkonäkönormeja, on yhä arvokas, ja siitä voi valmistaa hyvin monenlaisia aterioita. Meidän on otettava uusi lähestymistapa siihen, mikä on syötävää eikä saa päätyä jätteeksi. 

Ruokayhtiönä haluamme tehdä kaiken voitavamme vastataksemme ruokatuotantoon liittyviin haasteisiin sekä asiakkaidemme tarpeisiin ja vaatimuksiin. Ruokahävikin pienentäminen kuuluu vastuullisuustoimintaamme, ja se on osa päivittäistä työtämme.

Fazerin vastuullisuustavoite nro 2 on ”50 % vähemmän ruokajätettä”. Olemme asettaneet tavoitteen äärimmäisen korkealle, ja pyrimme saavuttamaan sen vuoteen 2030 mennessä. Tämä tavoite on yhteydessä tavoitteeseen nro 1, ”50 % vähemmän päästöjä”, sillä ruokahävikin vähentäminen auttaa vähentämään ruokatuotannon päästöjä. Näiden pitkän aikavälin tavoitteiden avulla voimme minimoida ruokatuotannon negatiiviset ympäristövaikutukset, luoda liiketoiminnalle arvoa koko arvoketjussa ja vähentää kustannuksia.

Haluamme muuttaa haasteet mahdollisuuksiksi. Yksi tavoitteistamme on lisätä tietoisuutta ruokahävikistä sekä yhtiön sisällä että sen ulkopuolella. Haluamme ottaa myös asiakkaat mukaan kampanjaan ja saada heidät ajattelemaan ruokahävikin seurauksia nykyistä laajemmin.  

Meillä on meneillään useita aloitteita, joiden tavoitteena on vähentää jätteen määrää koko arvoketjussa:

  • Vahva hankinta-, käsittely- ja tarjontasuunnittelu.
  • Ruokahävikkikampanjat ja huomion kiinnittäminen ruuan annosteluun ravintoloissa.
  • Henkilökuntamme kaikissa ravintoloissa osallistuu jätteenvähentämistavoitteisiin.
  • Jaamme parhaita käytäntöjä kaikissa Fazerin ravintoloissa ja kaikilla markkinoilla.
  • Järjestämme erilaisia tilaisuuksia, esimerkiksi ruuanvalmistuskursseja, joissa kerromme raaka-aineiden tehokkaasta käytöstä (jolloin ruokahävikkiä ei synny) ja yli jääneen ruuan hyödyntämisestä.

Jätteen vähentäminen kuuluu tehokkaaseen raaka-aineiden käsittelyyn ravintoloissa. Se on yksi välineistämme, ja annamme säännöllisesti henkilökunnallemme jätteenhallintaa koskevaa koulutusta. Ruualla on arvoa, emmekä halua heittää raaka-aineita hukkaan.

 ”Yksi helppo tapa vähentää ruokahävikkiä ravintoloissa on käyttää tiettyjen hedelmien ja vihannesten kuoret ruokien päällysteinä tai salaateissa”, kertoo Fazer Food Services laatu-, ympäristö- ja turvallisuustoimien johtaja Jonny Zackrisson. ”Olemme myös tietoisia siitä, että voimme osallistaa asiakkaita nykyistä enemmän niin että myös he pääsevät auttamaan meitä ruokajätteen vähentämisessä.”

Yksi tapa lisätä asiakkaiden tietoisuutta ruokajätteestä on rohkaista heitä ajattelemaan, mitä jäte on.

”’Ruma’ hedelmä tai vihannes maistuu aivan yhtä hyvältä kuin sen kaunis naapuri”, sanoo Fazer Food Services Ruotsin hankintavastaava Åke Lindsmyr.