Painopisteenä reilu arvoketju

Vastuullisia hankintoja

Suurin osa yhteiskunnallisesti ja ympäristöllisesti aikaansaamistamme vaikutuksista johtuu käyttämistämme raaka-aineista.

Työnsarkaa riittää vielä, mutta vastuullisten hankintojen kautta keskitymme erityisesti ruoan jäljitettävyyteen ja elintarviketurvallisuuteen. Vuosittain päivitettävissä kategoriasuunnitelmissa huomioidaan etenkin yritysvastuukysymykset. Vähennämme negatiivisia vaikutuksia seuraamalla täyttävätkö ravintoloiden hankinnat vaatimuksia.

Tiiviit ja pitkäaikaiset suhteet palvelutuottajiin auttavat parantamaan ruoan jäljitettävyyttä.

Työskentelemme jatkuvasti parantaaksemme tuotteitamme ja palveluitamme. Tarkemmin sanottuna:

* Asetamme tavoitteita ja pyrimme parantamaan vastuutamme raaka-ainehankinnassa
* Lisäämme ympäristökestävän kalan, lihan ja kasvisten käyttöä
* Olemme sitoutuneet WWF:n ohjeistusten (esim. kalaopas) noudattamiseen, sekä paikallisiin ohjelmiin (esim. Baltic Sea Action Groupin tavoitteet)
* Lisäämme luomuraaka-aineiden käyttöä.