Yritysvastuu on jotain, mikä aidosti vaikuttaa asioihin – eli se mitä me teemme ja miten sen teemme.

Ruoalla on merkitystä tulevaisuudelle

Ruoalla on merkittävä vaikutus taloudelliseen, yhteiskunnalliseen ja ekologiseen kestävyyteen. Se ei ole lisäpalvelu, vaan ihmisen perustarve.

Ruoka antaa voimaa, mutta sen valmistukseen kuluu myös energiaa. Jos arvolähtöiset organisaatiot tekevät vastuullisia valintoja ruoan tuotannossa, hankinnassa ja valmistuksessa, valinnat voivat saada aikaan positiivisia vaikutuksia niin sosiaalisesti, taloudellisesti kuin ympäristöllisestikin.

Ruoalla on merkitystä, mikä tarkoittaa myös sitä, että jopa pienet askeleet kohti parempaa ruokaa edistävät kestävää kehitystä.

Mitä voimme tehdä vaikuttaaksemme asiaan?

Painopisteenä ihmiset

Jatkuvana tavoitteenamme on nolla tapaturmaa. Pitkällä aikavälillä tavoitteenamme on myös turvallisuuteen liittyvän kulttuurin ja asenteiden parantaminen. Seuraamme ehkäisevän työn ja onnettomuuksien tulosmittareita ja teemme niiden pohjalta kehityssuunnitelmia. Korostamme turvallisuutta ja viestimme siitä jatkuvasti sidosryhmillemme ja koko organisaatiolle.

Nollan työtapaturman tavoitteeseen pääsyä tukevat seuraavat toimenpiteet:

* Oppaissa ja muissa materiaaleissa kiteytetyt turvallisuusohjeet
* Määräyksien noudattamiseen liittyvät itsearvioinnit
* Kaikkien työntekijöiden kanssa tehtävät turvallisuusriskiarvioinnit
* Kaikkien tapaturmien välitön raportointi
* Tapaturmien tutkinta määritetyn toimintatavan mukaisesti
* Kokemustiedon viestiminen kuukausittaisissa raporteissa

Alkupaloiksi yritysvastuuta

Ajatuksia Fazer Food Servicesin toimitusjohtaja Andreas Berggreniltä:

”Ihmiset välittävät enemmän kuin koskaan siitä, mitä syövät. He ovat tietoisia siitä, miten ruoka vaikuttaa heidän terveyteensä ja hyvinvointiinsa, oli kyseessä sitten keho tai mieli.

On käynyt selväksi, että ruoka on paljon enemmän kuin pelkkää polttoainetta ja että ruokaan liittyvillä valinnoilla on merkittävä vaikutus taloudelliseen, yhteiskunnalliseen ja ekologiseen kestävyyteen.

Meille tämä tarkoittaa, että vastuun ottaminen toimintamme taloudellisista, yhteiskunnallisista ja ympäristövaikutuksista ei ole pelkkä rasti ruudussa. Yritysvastuu on jotain, mikä aidosti vaikuttaa asioihin – eli se mitä me teemme ja miten sen teemme.”