Andreas Berggren
Administrerende Direktør Fazer Food Services Nordic
Fungerende Administrerende Direktør Fazer Food Services Norge

 

Henrik Kolderup
Innkjøpssjef

 

Åste Haukvik
Kommersiell Direktør

 

Geir Ottosen
Økonomidirektør

 

 

 

Kirsi Puoliväli-Marken
HR-direktør