Her kan du lese om arbeidet med våre samarbeidspartnere, både gjennom Fazer Group og lokalt i Norge

GreeNudge 

GreeNudge er en uavhengig stiftelse som arbeider for å påvirke forbrukere og virksomheter til å ta sunnere og mer bærekraftige valg.

De gjennomfører endringsprosjekter, kurs og workshops, samt driver forskning for å fremme sunnere og bedre valg, og anvender adferdsøkonomi og psykologi for å skape endring. greenudge.org

"Fazer tar ansvar for gjestenes helse og matens miljømessige bærekraft. Dette preger alle deler av virksomheten. Det er stimulerende å samarbeide med Fazer som mener alvor med sitt miljø- og helseengasjement"

- Knut Ivar Karevold GreeNudge

"Fazer tar ansvar for gjestenes helse og matens bærekraft sett fra et miljømessig perspektiv. Dette preger alle deler av virksomheten. Det er stimulerende å samarbeide med Fazer som mener alvor med sitt miljø- og helseengasjement"

GreeNudge og EAT er virksomheter som begge er etablert av Gunhild Stordalen og Stordalen Foundation. GreeNudge er ikke lenger knyttet til Stordalen Foundation, men hører nå inn under Høyskolen i Oslo og Akershus. 

GreeNudge og EAT er begge opptatt av å endre forbrukernes valg. EAT er også engasjert politisk, mens GreeNudge, gjennom samarbeid med matvareleverandører og andre, jobber praktisk og konkret med faktiske endringer med hensyn til hva forbrukerne kjøper og spiser. 

EAT

Fazers beslutning om å bli en del av EAT var basert på at ideen om å knytte mat, helse og bærekraft sammen, passer veldig godt med Fazers eksisterende tilnærming. Målet med arbeidet er å synliggjøre konsekvensene av vårt forbruk, også i våre kantiner. 

Gjennom vårt samarbeid med EAT vil vi tilegne oss ytterligere kunnskap om innkjøp og produksjon av mat og drikke, og hvilken påvirkning dette har på miljøet. Vi lærer oss nye og miljøvennlige fremgangsmåter for innkjøp og produksjon, vi tar bevisste valg i produksjonen, og ikke minst påvirker vi med denne kunnskapen våre gjester til å ta sunnere valg.

«Fazer har forstått hvor verden er på vei; delikate og passende porsjoner der grønnsakene ofte er i fokus. Med flere alternativer finnes det noe for enhver smak og vi kan derfor lett samle teamet til et felles måltid. Vi er veldig fornøyde og merker at energinivået er høyere her på kontoret etter at vi begynte å spise lunsjen vår i kantinen i Kongens Gate 6»

- Ida Baardseth, Head Coordinator Partnerships
EAT Initiative / EAT Stockholm Food Forum

"Vi er veldig fornøyde og merker at energinivået er høyere her på kontoret etter vi begynte å spise lunsjen vår i kantinen i Kongens Gate 6"

Brainfood

Fazer har startet et nytt forsknings- og utviklingsprogram kalt Brainfood. I Brainfood studerer vi sammenhengen mellom mat og kognitive prestasjoner, og tar sikte på å skape innovative løsninger for å opprettholde og forbedre hjernekapasitet og trivsel i ulike stadier av livet. Vi vet at mat påvirker vår helse og prestasjonsevne, også på jobb. Som mateksperter ønsker vi å bidra til at alle våre gjester ikke bare får et hyggelig avbrekk i lunsjpausen sin, men også spiser sunn, næringsrik og god mat som bidrar til økt prestasjonsevne. I Brainfood jobbes det på tvers av selskapet i regi av vårt Strategy & Renewal Team, og programmet vil minst vare fram til slutten av 2017.