Matavfall er et konsept det er enkelt å gjøre noe med

Energi går tapt i hvert eneste ledd i matens verdikjede, fra gårdsproduksjon til lagring, behandling, distribusjon og forbruk. Svinn oppstår naturlig, men vi sløser også mye. Så hvordan kan vi sløse mindre?