Grieg Group har et av Bergens mest moderne næringsbygg, sentralt i Bergen, hvor det er flere ulike leietakere

I forbindelse med rehabilitering og utbygging av Grieg Group sitt bygg, ble Fazer gjenvalgt som partner for å utvikle gode og hensiktsmessige produksjons- og serviceløsninger.

Prosjektet startet våren 2015.

I slutten av august 2016 ble bygningen åpnet med flere leietakere i fantastisk flotte og innbydende lokaler. Personalkantinen fremstår nå som sentral i bygget, både i forbindelse med lunsjen og arrangement av selskaper.

Dette gjorde Fazer Food Services:

  • Optimalisering av personalkantinen:

-       Bistod som rådgiver i prosjektering av kjøkken og personalkantine

-       Etablerte og tilrettela en buffetløsning med registreringspunkt

-       Flyttet alle tilleggselementer ut i matsalen (drikkestasjoner)

-       Utviklet nye måter å presentere maten på i buffeten:

  • Presentere varmmat på tallerken
  • Servere ferdigkomponerte salater
  • Utviklet nye presentasjonsteknikker for kaldmat og pålegg

-       Deltok med valg og innkjøp av rett serveringsutstyr.