Kirkegata 15 ligger sentralt i Kvadraturen midt i Oslo sentrum og forvaltes av Vika Eiendomsforvaltning

Målet for oppgraderingen av lokalene var:

  • Ønsket å utnytte fellesarealene 
  • Totalt renoveringsprosjekt

Dette gjorde Fazer Food Services:

Oppgraderte kjøkkenfasiliteter

  • Etablerte en buffetløsning med registreringspunkt
  • La til rette for nytt serveringskonsept 
  • Funksjonalitet i fellesarealene spesielt med tanke på møtevirksomhet og arrangementer

Utviklet nye måter å presentere maten på i buffeten

  • Presentere varmmat på tallerken, porsjonering
  • Utviklet nye presentasjons-teknikker for kaldmat og pålegg

-        Spesielt utfordrende med små produksjons- og lagringsarealer.