Vi sørger for at du får den beste veiledningen og de beste innspillene når du skal gå til innkjøp av kantine- og cateringtjenester, enten det er snakk om restaurering, nybygging, eller innkjøp av nytt utstyr til ditt kjøkken

Vi kan gjøre hverdagen din litt enklere

Vi har en kompetent stab med solid erfaring innen prosjektering og ombygging av kjøkken og serveringsområder, og vet hva som skal til for å sikre en optimal og driftseffektiv logistikk.

Her er noe av det vi kan bistå med i slike prosesser:

  • Dimensjonering av kjøkken og lokaler
  • Planløsninger tilrettelagt kantinetorg og kjøkken
  • Flerbrukspotensiale
  • Uttak av kjøkkenutstyr
  • Kasseløsninger
  • Automatløsninger
  • Kaffebarer

Det er mange hensyn å ta, både fordi løsningene skal være i henhold til lov om sikkerhet og mathygiene, men også fordi ingen kunder er like, og det derfor ikke er mulig å standarisere utforminger og løsninger. Vi er også svært opptatt av at våre ansatte skal få en best mulig hverdag på kjøkkenet, og prøver i den grad det lar seg gjøre å tilpasse de ulike funksjonene etter dette.