Fokus på en ansvarlig verdikjede

Ansvarlige innkjøp

Vår viktigste sosiale og miljømessige påvirkning drives av råvarene vi benytter.

Vi legger ned mye arbeid i sporbarhet og matsikkerhet gjennom ansvarlige innkjøp. Årlig oppdaterte kategoriplaner tar hensyn til miljøutfordringer og negative påvirkninger blir kontinuerlig redusert gjennom kjøpssansvar og oppfølging i kantinene.

Nære og langsiktige relasjoner med leverandører bidrar til å forbedre sporbarheten.

Vi arbeider med å kontinuerlig forbedre valgene vi tar i forhold til våre produkter og tjenester, nærmere bestemt:

  • Sette mål og arbeide mot å øke vårt ansvar ved innkjøp av råvarer
  • Øke bruken av bærekraftig fisk, kjøtt og grønnsaker
  • Forpliktelse til WWFs retningslinjer og lokale programmer som WWF’s sjømatpolicy
  • Øke bruken av økologiske råvarer