Fazer Group er stolt sponsor av EAT Foundation. Fazer og EAT deler en felles tanke om at det vi spiser påvirker både miljøet og vår trivsel og helse

Fazer besluttet å bli en del av EAT basert på at ideen om å knytte mat, helse og bærekraft, passer veldig godt sammen med Fazers eksisterende tilnærming. Målet med arbeidet er å forklare konsekvensene av vårt forbruk, også i våre kantiner. 

Gjennom vårt samarbeid med EAT vil vi tilegne oss enda mer kunnskap om innkjøp og produksjon av mat og drikke, samt hvilken påvirkning dette har på miljøet. Vi lærer oss nye og miljøvennlige fremgangsmåter for innkjøp og produksjon, vi tar bevisste valg i produksjonen, og sist, men ikke minst påvirker vi med denne kunnskapen våre gjester til å ta sunne valg. Vårt samarbeid med EAT påvirker også direkte vårt valg av leverandører, og vi kan med denne bakgrunn stille klare krav til deres leveranser. Vi tilstreber innkjøp av lokale råvarer, og har med dette sett en klar reduksjon i innkjøp av blant annet palmeolje, og fisk og sjømat som er merket i WWF’s sjømatguide.