Fokus på miljøforståelse

Redusere matavfall

Redusert matavfall er et mål i alle deler av vår verdikjede.

Vi ønsker å imøtekomme miljøkrav vi står ovenfor, både fra myndigheter, kunder og ikke minst fordi vi vil bidra til at verden blir et bedre sted å være.

Vi leder bransjens innsats i Norden for å redusere matavfall i våre kantiner.

Hvordan? Først ved å oppfordre gjestene, gjennom innovative Nudge-teknikker, slik at de tar hva de faktisk ønsker og trenger, ikke hva de tror de ønsker og trenger. For det andre ved å utvikle stadig mer avanserte måleteknikker for å forbedre referanser med tanke på hvor vi er i dag og hvilken påvirkning aktivitetene våre faktisk har.

Målet vårt er å redusere matavfallet med 10 gram per porsjon:

  • Potensielle besparelser på rundt 1000 tonn matavfall per år
  • Kampanjer rettet mot gjester
  • Opplæring av alle ansatte for å redusere avfall
  • Del beste praksis på tvers av Fazers kantiner