Mat har en betydelig bærekraftig påvirkning både økonomisk og sosialt

Mat er viktig for oss alle

Mat har en betydelig bærekraftig påvirkning både økonomisk og sosialt.

Produksjon av energirik mat er naturligvis energikrevende. Ettersom mat er viktig, kan verdidrevne organisasjoner som tar ansvarlige valg innen produksjon, anskaffelse og tilberedning, ha en betydelig og positiv sosial, økonomisk og økologisk påvirkning.

Mat er viktig, som betyr at selv små steg mot bedre mat gir gevinst i form av bærekraft.

Så hvordan utgjør vi en forskjell?

Fokus på våre medarbeidere

Vårt konstante mål er null ulykker. Vårt langsiktige mål er å forbedre sikkerhetskulturen og holdninger til sikkerhet. Vi følger KPI'er fra forebyggende arbeid og ulykker, og utformer utviklingsplaner basert på disse. Vi legger vekt på sikkerhet og dette kommuniseres kontinuerlig i hele organisasjonen og til alle våre samarbeidspartnere.

Aktiviteter for å styrke sikkerhet på arbeidsplassen

Vårt mål er null ulykker på arbeidsplassen gjennom:

  • Retningslinjer angående sikkerhet er uthevet i brosjyrer og andre materialer
  • Vi gjennomfører egenevaluering av forskrifter
  • Risikovurderinger med alle ansatte på alle arbeidsplasser
  • Alle ulykker blir umiddelbart innrapportert 
  • Ulykker blir utredet i henhold til faste prosedyrer
  • Erfaringer blir kommunisert gjennom månedlige rapporter

Samfunnsansvar for nybegynnere

Noen tanker fra Andreas Berggren, Administrerende Direktør for Fazer Food Services:

"Folk er opptatt av hva de spiser i større grad enn noen gang tidligere. De er klar over hvordan mat påvirker helse og trivsel, inkludert både kropp og sjel.

Det har blitt tydelig at mat er så mye mer enn påfyll og ernæring og at valg av mat har en betydelig påvirkning på økonomisk, sosial og økologisk bærekraft.

For oss innebærer dette at det å ta ansvar for våre handlinger. Økonomisk, sosial og miljømessig påvirkning er ikke bare noe vi haker av i en boks. Det er noe som hjelper oss med å utgjøre en virkelig forskjell i hva vi gjør og hvordan vi gjør det."

Les vår siste årsrapport >>