Fazers varslertjeneste er et viktig verktøy for å fremme forretningsetikk og opprettholde kundenes og offentlighetens tillit til vår virksomhet. Fazer gjør varsling tilgjengelig for sine ansatte og eksterne parter.

Alle Fazer-ansatte er forpliktet til å følge Fazer-konsernets etiske prinsipper, retningslinjer, regler og lovgivning i sitt daglige arbeid. Varsling er et verktøy for å rapportere alvorlige mistanker om forsømmelser i god tro.

Sakene du bør rapportere, kan være:

  • bestikkelser eller upassende gaver
  • konkurranserettskrenkelser
  • overtredelser av databeskyttelseslovgivningen
  • andre alvorlige brudd på lovgivningen eller Fazer-gruppens etiske prinsipper

Alle kan varsle anonymt. Varslertjenesten tilbys av en ekstern partner, og er kryptert og passordbeskyttet. Ingen metadata lagres, og IP-adresser kan ikke spores. Dermed er identifikasjon av den anonyme varsleren umulig. Den anonyme varsleren får en ID og et passord etter å ha sendt rapporten. Varsleren kan logge seg inn og lese svar fra varslerteamet, og sende meldinger tilbake.

Varslerrapporter er tilgjengelige for Fazers varslerteam og andre utvalgte personer, der det er nødvendig. Når saker håndteres, tas det hensyn til alle de involvertes interesser. Personopplysninger blir slettet eller anonymisert når saken er avsluttet eller ikke lenger nødvendig.

https://report.whistleb.com/fazer