Ansvarstagande

Food Services har höga krav på ansvarstagande i alla led. För oss är en hållbar verksamhet viktigt och en integrerad del av vår strategi. Eftersom mat är kärnan i det vi gör sträcker sig vårt arbete över så väl ekonomisk som social och ekologisk hållbarhet. Vi ser det som att vi levererar mat för framtiden och vi vill göra skillnad på vägen.

Mat med mening – för människan, planeten och vårt företag

Som en del i nästa steg av vårt hållbarhetsarbete har vi satt fyra huvudmål att nå fram till 2030 där vi ska: sänka våra utsläpp med 50 procent, minska matsvinnet med 50 procent, få 100 procent hållbar drift och servera mer växtbaserad mat. Våra mål är höga men våra ambitioner högre och vi kommer jobba hårt för att nå dit vi vill.

Den här grunden ger oss en tydlig riktning och driver vårt arbete så att vi alltid kan göra ansvarsfulla val i produktion, inköp, och tillagning av mat. På så sätt bidrar vi hela tiden i hållbarhetsarbetet.

ff0114_responsible_sourcing_update_ba_878x621.jpg

 

Vänligen vänta...

Tack

En länk har nu skickats till din e-postadress.
Tillbaka till webbsidan
Har du frågor? Tveka inte att kontakta oss.