Ansvarstagande

Fazer Food Services har höga krav på ansvarstagande i alla led. För oss är en hållbar verksamhet viktigt och en integrerad del av vår strategi. Eftersom mat är kärnan i det vi gör sträcker sig vårt arbete över så väl ekonomisk som social och ekologisk hållbarhet. Vi ser det som att vi levererar mat för framtiden och vi vill göra skillnad på vägen.

Mat med mening – för människan, planeten och vårt företag

Som en del i nästa steg av vårt hållbarhetsarbete har vi satt fyra huvudmål att nå fram till 2030 där vi ska: sänka våra utsläpp med 50 procent, minska matsvinnet med 50 procent, få 100 procent hållbar drift och servera mer växtbaserad mat. Våra mål är höga men våra ambitioner högre och vi kommer jobba hårt för att nå dit vi vill.

Den här grunden ger oss en tydlig riktning och driver vårt arbete så att vi alltid kan göra ansvarsfulla val i produktion, inköp, och tillagning av mat. På så sätt bidrar vi hela tiden i hållbarhetsarbetet.

ff0114_responsible_sourcing_update_ba_878x621.jpg

Vårt partnerskap med EAT

Sedan 2015 är Fazer en partner till EAT, en internationell och ideell startup som vill förändra det globala sättet att se på mat. Vi blev en del av initiativet för att på ett bättre sätt integrera mat, hälsa och hållbarhet i vårt arbete.

Nyligen presenterade EAT-kommissionen sin första vetenskapliga rapport om vad som utgör en hälsosam kost i matens hållbara kretslopp, och vilka åtgärder som kan stötta och snabba på resan dit.

- Det är viktigt med en vetenskaplig grund att stå på när det kommer till hur man äter både nyttigt och hållbart. Det gör det möjligt för oss att bättre planera vårt arbete framåt säger Joakim Nilsson, VD på Fazer Food Services i Sverige.

Att dra ner på den globala köttkonsumtionen och öka den växtbaserade kosten är två av huvudbudskapen i rapporten. De insikterna ligger i linje med våra egna mål för 2030; att servera 100 procent hållbart producerade måltider och fler växtbaserade maträtter.

- Enligt EAT-kommissionens rapport skulle växtbaserad mat både minska utsläppen och ha positiva effekter på människors välbefinnande, säger Joakim Nilsson. Genom att erbjuda fler nyttiga och gröna alternativ bjuder vi in våra uppdragsgivare och gäster att tillsammans möta dessa utmaningar.

Här kan du läsa hela EAT-kommissionens rapport.

Vänligen vänta...

Tack

En länk har nu skickats till din e-postadress.
Tillbaka till webbsidan
Har du frågor? Tveka inte att kontakta oss.