Fokus på en rättvis värdekedja

Ansvarsfull upphandling

Våra huvudsakliga sociala och miljömässiga effekter beror på de råvaror vi använder. 

Man kan alltid göra mer, men vi jobbar hårt för att förbättra spårbarheten och livsmedelssäkerheten genom ansvarsfull upphandling. I våra kategoriplaner, som uppdateras årligen, tar vi hänsyn till företagsansvaret. Och vi minskar hela tiden de negativa effekterna genom regelefterlevnad vid upphandling och uppföljning i restaurangerna. 

Nära, långsiktiga partnersamarbeten med leverantörer förbättrar spårbarheten.
Vi jobbar hela tiden med att göra bättre val i fråga om våra produkter och tjänster. Mer specifikt:

  • Fastställa mål och jobba för att förbättra vårt ansvarstagande vid
        upphandling av råvaror
  • Öka användningen av hållbar fisk, hållbart kött och hållbara grönsaker
  • Förbinda oss till WWF:s riktlinjer och lokala program, som Baltic Sea
        Action Group
  • Öka användningen av ekologiska råvaror