Denna QEHS-policy gäller alla företag i Fazer-koncernen.

Policyn stöder vår koncernstrategi och definierar vår lednings engagemang för kvalitet, livsmedelssäkerhet, miljö, arbetshälsa och arbetssäkerhet (QEHS) i allt vi gör. Policyn används internt inom Fazer, men kan också användas för extern kommunikation och för att ställa krav på våra affärspartner.

Läs vår policy här