Mat gör skillnad för oss alla

Mat har stor inverkan på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Mat är inte en kringtjänst. Mat är ett primärt mänskligt behov.

Mat är energirik och produktionen av den är naturligt energikrävande. Eftersom mat gör skillnad kan värdedrivna organisationer som gör ansvarsfulla val vid produktion, upphandling och tillagning av mat skapa avsevärda positiva sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter.

Mat gör skillnad, vilket innebär att även små steg i riktning mot bättre mat, ger hållbarhetsfördelar.

Vad gör då vi för att göra skillnad? 

Fokus på medarbetarna

Vårt ständiga mål är noll arbetsrelaterade olyckor. Vårt långsiktiga mål är att förbättra säkerhetskulturen och attityderna när det gäller säkerhet. Vi följer upp nyckeltalen för förebyggande arbete och olyckor för att utarbeta utvecklingsplaner utifrån dem. Vi betonar säkerhet och informerar ständigt om säkerhet i hela organisationen och till våra intressenter.

Åtgärder som förbättrar arbetssäkerheten

Vårt mål är noll olyckor på arbetsplatsen genom:

  • Säkerhetsföreskrifter som beskrivs i broschyrer och annat material.
  • Vi genomför självutvärderingar av regelefterlevnad.
  • Säkerhetsriskbedömningar med alla medarbetare.
  • Alla olyckor rapporteras omedelbart.
  • Olyckor undersöks enligt fastställt förfarande.
  • Vi informerar om det vi lär oss av våra misstag i månatliga rapporter.

Företagsansvar för nybörjare

Några tankar från Andreas Berggren, VD för Food Services:

”Människor bryr sig om vad de äter i större skala än någonsin tidigare. De vet hur mat påverkar deras hälsa och välbefinnande, både fysiskt och psykiskt.

Det står klart att mat är mycket mer än enbart bränsle och att matvalen har stor inverkan på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. 

För oss innebär det att ta ansvar för våra handlingar. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är inte bara något som ser bra ut på papperet. Det är något som hjälper oss att faktiskt göra skillnad i det vi gör och hur vi gör det.

Läs vår senaste årsredovisning >>

Dela med dig av det du gör

Kontakta oss om du vill ha mer information. Kanske finns det något som också du skulle vilja göra? 

Vi vill också gärna höra vad du gör inom hållbarhet, dela gärna med dig av dina erfarenheter i sociala medier. Hållbarhet är vår gemensamma sak.

QEHS-policy

Läs mer om denna policy.