Fokus på miljöförståelse

Minskat matsvinn

Vårt mål är att minska svinnet i alla skeden av vår värdekedja. 

Vi gör detta för att det är rätt sak att göra. Och för att det är ett krav från såväl företag, kunder och matgäster. Dessutom är det reglerat i lagen - miljöbestämmelserna i Norden hör till de strängaste i världen.

Vi leder industrisektorns satsningar i Norden med att minska matsvinnet i våra restauranger. Hur? För det första genom att uppmuntra matgästerna genom nudging, små knuffar i rätt riktning så att de väljer det de vill ha och behöver, i stället för det de tror att de vill ha och behöver. För det andra genom att använda mätteknik för uppföljning.

Vårt mål är att minska matsvinnet med 10 g per portion. Det innebär en minskning med cirka 1 000 ton om året. Några av våra åtgärder är:

  • Kampanjer och portionering för matgästerna
  • Inkludera alla restaurangmedarbetare i åtgärderna för minskat svinn
  • Utbyta bästa praxis i Fazer matsalar