Som en del av Food Services kontinuerliga arbete med ansvarsfulla inköp tog vi 2014 beslutet att sluta importera kyckling från Thailand.

Food Services värnar om arbetsförhållanden och djuromsorg i de länder som vi handlar våra råvaror ifrån och efter rapporter om missförhållanden i Thailand slutade vi att köpa kyckling därifrån. 

Food Services strävar alltid efter att förbättra och stödja djuromsorgen genom att köpa kött från producenter med höga djurskyddskrav. Vi vill minska användningen av antibiotika, och trots leverantörsförsäkringar från producenten så var det svårt för oss att ha en regelbunden och nära uppsikt över produktionen. Då det dessutom bara var tillagad kyckling som importerades från Thailand stämde det inte överens med Food Services filosofi om mat lagad från grunden, vilket också var en viktig del av vårt beslut.


Food Services har valt att uteslutande köpa kyckling från ansvarsfulla producenter i Sverige och närliggande EU-länder som uppfyller våra krav, och som vi kan föra en nära dialog med. Vi väljer inte råvara enbart efter ursprungsland, utan efter faktorer som bl.a. kvalitet, djurhållning och spårbarhet. Det är därför viktigt att producenterna hanterar antibiotika på ett bra sätt, vilket påverkar valet av våra producenter.