Ingen har nog missat den pågående diskussionen om användningen av antibiotika inom den globala köttindustrin.

Som en del i Food Services arbete med ansvarsfulla inköp har vi därför gjort en stor utvärdering av djurhållningen i flera EU-länder. 

Resultatet var tydligt, och från och med april 2016 byter Food Services Sverige ut importerat fläskkött mot svenskt i våra restauranger. Sverige har nämligen världens mest omfattande djurskyddslag, i kombination med en av de lägsta nivåerna av antibiotikaanvändning inom EU.


Andra fördelar med att köpa lokalproducerat fläskkött är stödet till det svenska jordbruket och den svenska produktionen. Transporterna blir kortare vilket minskar koldioxidutsläppen, och med fler nya recept för fläskkött hoppas Fazer Food Services på sikt kunna minska mängden nötkött som har större påverkan på vårt klimat.