Vad tycker föräldrarna om skolmaten? Detta och mer ville vi veta, så vi genomförde en enkät där finska föräldrar tillfrågades om vad de tycker om sina barns skolmat. Här nedan presenterar vi några intressanta resultat.

De goda nyheterna först: De allra flesta föräldrar är nöjda med den mat som barnen får i skolan. Men det finns två huvudsakliga orosmoment för uppgiftslämnarna: För det första om skolköken kan tillgodose barnens behov av en balanserad kost, och för det andra vill de ha en bättre dialog om sina barns matvanor.

Räcker det med nyttig mat?
Huvudsyftet med skolmaten är enligt föräldrarna att garantera att barnen får i sig tillräckligt med energi för hela skoldagen. Denna uppgift hör nära ihop med oron för hur välbalanserad kosten är. Med en nyttig och balanserad kost skulle föräldrarna kunna vara trygga i att deras barn klarar dagen.

Vi delar föräldrarnas oro och vår uppgift är att se längre än att bara sätta mat på bordet, utan också servera mat som främjar inlärning, inspiration och välbefinnande. Vi vill skapa mat för framtiden, som är våra barn. För att göra det har vi satsat resurser på ett nytt forskningsprogram som vi kallar Brainhow. Målet med Brainhow är att kartlägga hur matvanor påverkar hjärnans funktioner, och med hjälp av de kunskaperna se till att våra skolluncher består av mat som är bra för hjärnan.

Vi använder det nobelprisvinnande konceptet ”nudging” som en viktig metod och inspiration i vårt arbete. Genom att tillämpa grön nudging försöker vi få eleverna att göra nyttiga val och samtidigt minska matsvinnet. Målet är att tillämpa nudging i alla skolmatsalar. På så sätt kan vi hjälpa skolbarnen att äta nyttigare lunch utan att vi direkt talar om för dem vad de ska göra.

Nyckeln är kommunikation
Det är nödvändigt att skolpersonalen kommunicerar med föräldrarna för att försäkra dem om att deras barn har ätit en bra lunch. Tyvärr är detta ett område där många föräldrar upplever att skolorna brister. Många föräldrar ville veta vad deras barn hade ätit under dagen, och om de alls ätit. Mer än hälften av uppgiftslämnarna uppgav att de inte hade någon aning om vad deras barn åt i skolan.

Många föräldrar ansåg också att deras barn borde få vara delaktiga i planeringen av skolmaten. Vi tycker att det skulle vara ett utmärkt tillfälle för barnen att lära sig mer om näringslära, förstå betydelsen av matsvinnet och lära dem att utforska nya smaker.

Vi har inlett ett nära samarbete med finska skolor för att ta reda på hur vi kan involvera skolbarnen i en dialog med leverantörerna av måltidstjänster, både på kort och lång sikt. Samarbetet kommer att gynna både skolbarnen och föräldrarna, som kommer att känna sig mer delaktiga och informerade om sina barns dagliga matvanor.

Under 2018 kommer vi att ordna träffar för att diskutera kommunala tjänster på Fazers besökscenter i Vanda och på andra orter i Finland. Ambitionen är att ta fram bättre samarbetsmodeller för att kunna tillhandahålla bättre kommunala tjänster i hela Finland. Deltagarna är beslutsfattare från olika områden samt aktörer från den privata sektorn.

Här kan du läsa mer om varför mat gör skillnad för barnomsorg och skolor.