Fem vanliga fallgropar i kampen mot minskat matsvinn i dina lunchrestauranger

Har du svårt att se hur bra mat slängs varje dag i din lunchrestaurang? Vill du hitta ett sätt att verkligen påverka de aktuella miljöfrågorna?  Ett strukturerat arbetssätt för att minska matsvinnet tillsammans med gästerna i företagets lunchrestaurang är inte bara bra för ditt rykte som arbetsgivare och dina mål för företagsansvaret, du mår själv lite bättre av det. Se bara upp för de vanligaste fallgroparna. 

Att minska mängden mat som förstörs, inte äts upp eller slängs är en av de saker vi alla kan göra för att påverka miljön positivt.  Men fortfarande slängs en tredjedel av den mat som produceras för mänsklig konsumtion varje år (För mer information om detta, se Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO).

I vår verksamhet serverar vi 500 000 luncher varje dag. Eftersom vi ser allvarligt på matsvinn har vi samlat på oss värdefull och ibland dyrköpt kunskap om hur man INTE ska arbeta med lunchgästerna för att försöka minska mängden mat som slängs i soptunnan. Den delar vi gärna med oss av.

Sopa inte saker under mattan
Att spela besserwisser leder sällan till framgång när det gäller att inspirera och engagera människor för något. Om du vill nå genom bruset av alla andra ansvarsområden och viktiga frågor som upptar dina lunchgästers tankar ska du inte vara rädd för att visa öppenhet. Dela med dig av dina val, bekymmer och framsteg i det dagliga arbetet att ta hand om maten. Det är bara dina egna berättelser som kan inspirera lunchgästerna att ta sitt eget ansvar.

Sätt inte dig själv i centrum
Det är mycket intressantare för mig att ta del av dina tankar om hur du kan hjälpa MIG och vår planet än att lyssna på dina tankar om DIG SJÄLV. Tänk på detta när du tar upp en fråga eller sätter upp en affisch eller skylt.

Undvik att hitta på
Goda exempel finns det gott om: i tillagningskök, restauranger och det egna hemmet. Tillsnyggade exempelberättelser med påhittade personer känns aldrig lika starka som verkligheten, återberättad av verkliga personer.

Ansvarsfull är INTE lika med tråkig
Slappna av och släpp loss! Var inte rädd för att vara lite rolig, både för gästernas och de anställdas skull. Ansvarstagande kommer att vara inne under överskådlig framtid, så det är lika bra att börja jobba på att göra det varierat och angenämt.

Ingen succé utan korrekta mått
Det är bra att vara rolig, men det räcker inte. Utan en gedigen utgångspunkt och korrekta mått kan du inte visa upp era framsteg. Och det är inget att skoja om!

Efter att vi lärt oss att undvika dessa fem fallgropar strävar vi efter att minska matsvinnet i våra restauranger*. En systematisk och kontinuerlig metod är viktigt när det handlar om att minska matsvinnet. Vill du läsa och lära dig mer om hur man minskar matsvinnet i lunchrestauranger på kontor, fabriker eller universitet?
Ladda ned en guide för att minska matsvinnet.

*)Fazer Food Services har satt upp Minskat matsvinn som ett viktigt nyckeltal för verksamheten. Vi vill minska matsvinnet under lagring och servering i restaurangerna med 5g/portion under 2017. Dessutom vill vi genom kampanjer och förbättrad portionering minska gästernas matsvinn i restaurangerna med 5g/portion under 2017. På kort sikt fokuserar vi på de områden inom matsvinn som vi kan påverka mest, men vår strävan på lång sikt är en helhetssyn som bygger på konceptet cirkulär ekonomi.