Köper du gärna ekologisk mat, men är ute efter bra priser? Hoppar du över köttet några gånger i veckan? Är du skeptisk mot laboratorieproducerad mat? Då är du inte ensam. Enligt en färsk studie om mattrender i Norden som vi gjorde tillsammans med Foresight Factory känner de flesta som du.

Under våren 2017 genomförde vi en studie av mattrender tillsammans med Foresight Factory. En av de trender vi såg kan vi kalla ”The Pragmatic Green". Det här är vad vi fick reda på.

Önskan att äta ekologiskt
Många människor vill idag köpa etiskt producerade och ekologiska varor. Vi bryr oss mycket om företagaransvaret. Men den goda viljan överförs inte alltid till faktiska inköp. Vi vill att de varumärken vi använder ska bära bördan, men vi är inte alltid villiga att själva ta på oss en del av besväret. Detta kan sätta varumärken i en mycket svår sits, som kräver att de håller sina löften om företagaransvar samtidigt som de håller låga priser, eller konstant bevisar sitt värde utan att tappa i miljötrovärdighet.

Goda i grunden
I takt med att medvetenheten växer, som miljöpåverkan av att äta rött kött, så växer konsumenternas motvilja mot icke ekologiska, oetiska varor. Löften och förslag om att minska de skadliga effekterna på jorden och dess invånare blir allt fler och likaså konsumenternas förväntningar: företag och varumärken förväntas vara goda i grunden och lägga fram faktiska bevis på detta.

Framväxten av flexitarianer och måttfulla köttätare
Hör du till dem som minskar på köttet? Antalet personer som inte äter något kött är fortfarande i mycket liten minoritet. En fjärdedel av alla personer vi frågade är inte alls bekymrade över köttkonsumtionen och minskar den aldrig. Men intressant nog utgör över hälften av konsumenterna en mellangrupp som minskar på köttet i någon form.
Och detta är bara vad som gäller idag – kommande trender tyder på att flexitarianismen ökar till 2025.

Studier av mattrender
Fazer Food Services undersöker kontinuerligt mattrender och håller årliga seminarier för att skapa nya koncept och tjänster. ”Vår tanke med trendrapporterna är att vi ska ligga i täten för vad som pågår i världen, så att vi kan spegla det i vårt tjänsteutbud,” säger Susanne Moland, chef för kommersiell utveckling på Fazer Food Services. Hon fortsätter: ”Ett bra exempel på hur vi utnyttjar våra insikter i trenderna är det nya restaurangkonceptet som kallas Wicked Rabbit. Det som bygger på det faktum att folk vill äta mer grönsaker och på ett mer hållbart sätt. Vårt mål är att hjälpa gästerna att göra det, men utan några beskäftiga råd – helt enkelt servera god mat som bara råkar vara vegetarisk.” Konceptet Wicked Rabbit riktar sig till företag, universitet och företagsparker.