Det moderna arbetslivet medför en avsevärd belastning på våra hjärnor: arbetstiden är flexibel och arbetsuppgifterna har blivit allt mer abstrakta. Men hur mycket påverkar kosten produktiviteten på jobbet, de kognitiva funktionerna och livskvaliteten? Finns det bättre verktyg så att människor kan följa upp och ta kontrollen över sin egen hälsa?

Livet är komplicerat, det vet vi. Fast det finns mycket som kunde och borde vara enklare, till exempel att känna till vad man ska äta för att öka sina kognitiva funktioner. För att hitta svaren och möjliga framtida lösningar slog vi oss ihop med Nokia och Nightingale Health i ett unikt samarbete kring ett forskningsprojekt, som samlar den senaste teknologin och expertisen från olika branscher.

Svaret är biologiskt
Så hur får man då en helhetsförståelse för välbefinnande och hjärnhälsa? Vi gör det genom en unik kombination av en specialdesignad ”brainfood”, digital biometri och information från blod i en klinisk forskningsstudie.

De data som samlas in i studien kommer att ge en unik möjlighet att analysera sambanden mellan kognition, fysik, sömnkvalitet, stresstålighet och hur alla dessa påverkas av kostens kvalitet och våra ätvanor.

Vem gör vad?
Från Fazers sida ska vi tillhandahålla måltiderna med ”brainfood”, nyttig mat som är speciellt framtagen för att hjälpa hjärnan och de kognitiva funktionerna. Måltiderna är också speciellt framtagna för deltagarna i studien, utifrån den kunskap vi har samlat på oss om kost och näringslära under programmet Fazer Brainhow.

Nokia ska ansvara för den fysiologiska uppföljningen av stress, återhämtning och sömn i verkliga förhållanden, med hjälp av sina uppkopplade hälsoapparater och avancerade molnbaserade analyser.

Nightingale Health ska mäta omfattande hälsoinformation från blodprov tagna under testerna och utföra statistiska analyser av hela studien.

Det är en stor förmån och ett stort nöje att få samarbeta med Nokia och Nightingale Health i detta viktiga forskningsprojekt. Vi ser verkligen fram emot resultaten från studien som väntas komma i slutet av 2018.