Som partner till EAT sedan 2014, deltog vi vid EAT Stockholm Food Forum den 11-12 juni. Över 600 deltagare från vetenskapssfären, politiken, affärsvärlden och det civila samhället samlades för att diskutera lösningar för att uppnå en hälsosam och hållbar matförsörjning och distribution för en växande global befolkning. Här är vårt urval av höjdpunkter från diskussionen.

1. Att se mat som en lösning
Livsmedel utgör kärnan i hållbara utvecklingsmål. När det handlar om att bekämpa fattigdom, att vidta klimatåtgärder eller att främja ansvarsfull konsumtion och produktion, måste vi leta efter lösningar i livsmedelssystemet. Hur vi odlar, producerar och konsumerar mat har stor inverkan på miljö, samhälle och vårt välbefinnande. #foodcanfixit

2. Vi behöver envis optimism
Vi är inte där vi borde vara. Vi har en lång väg att vandra för att kunna möta de globala målen och förändra det globala livsmedelssystemet. Som Christiana Figueres, sammankallande för Mission 2020, formulerar det: ”För att övervinna barriärerna och utmaningarna måste vi bli envisa optimister. Det är utgångspunkten för framgång.”

3. Kockar i frontlinjen
Oavsett om det handlar om en förflyttning mot en mer växtbaserad kost eller om att minska matavfall, är kockens roll avgörande. Kockarna runt om i världen har djup förståelse för mat och de har en nyckelposition i att vidta åtgärder - och att inspirera till handling runt om i världen. "Om kockar kan göra kål sexigt, borde vi kunna göra ansvarsfullt ätande sexigt också", sade kock Mary Sue Milliken i sina avslutande ord.

Är du intresserad av att tillhandahålla mattjänster på ett mer hållbart sätt? Läs vår guide för hur man minskar matavfall eller vår guide till Green Nudging 

En del i att göra viss mat mer attraktiv är att hålla fingret på pulsen på aktuella mattrender. Läs mer hur vi nordbor ser på lunchen idag i vår lunchrapport , om framtidens mat 2019.