Ät bättre.
Tänk bättre

Mat, sömn och motion påverkar de kognitiva funktionerna och hjärnhälsan. Hur kan vi äta bättre för att tänka bättre? Och hur kan teknologin hjälpa oss? Food Services Brainhow fördjupar våra kunskaper på området. Samtidigt bidrar det till att vi kan erbjuda naturliga, nyttiga måltider som stödjer de kognitiva funktionerna. Det ger gladare och mer koncentrerade skolbarn, studenter, medarbetare och pensionärer.


Vårt moderna liv kräver allt mer av oss och våra hjärnor, oavsett om vi är barn, studenter, yrkesarbetande eller pensionärer. I den intensiva vardagen handlar välbefinnandet lika mycket om huvudet som om kroppen. Eftersom våra kognitiva funktioner sätts på prov dagligen är det viktigare än någonsin vad och hur vi äter.

”Kopplingen mellan bra kost, fysisk utveckling och psykiskt välbefinnande är tydlig. Vad barnen äter till lunch påverkar hur bra de klarar skolarbetet.”

- Peter Welch, rektor för Internationella skolan i Helsingfors

Programmet Food Services Brainhow är Food Services svar på behoven i en förändrad värld. Det är ett program för forskning och utveckling som studerar hur näring och vila tillsammans med fysisk och mental träning kan påverka hjärnkapaciteten positivt. Utifrån insikterna strävar vi efter att hitta nya lösningar som hjälper människor att vara och förbli friska.


Det gör vi genom att ta fram bättre vardagsmat och alternativ för en bättre livsstil med hjärnan i fokus. Vi kombinerar vetenskap och matlagning till naturlig, hälsosam och välsmakande brainfood som gör dig skärpt hela dagen – och hela livet.

NY KRAFT TILL HJÄRNAN FÖR EN NJUTBAR VARDAG  

Vad vi äter blir i allt högre grad ett medvetet val. Människor söker råd om hur man lever hälsosamt och håller hjärnan skärpt hela dagen. Genom Food Services Brainhow kan vi erbjuda naturliga, nyttiga måltider som stödjer de kognitiva funktionerna i vardagen, vilket ger gladare och mer koncentrerade skolbarn, studenter, medarbetare och pensionärer.

NATURLIG ENERGI FÖR EN BALANSERAD LIVSSTIL 

Vi har ett stort socialt ansvar att stödja människor på ett sätt som är relevant för dagens samhälle. Hjärnan spelar en allt viktigare roll för människors välbefinnande, såväl i den snabba, digitaliserade vardagen för skolbarn, studenter och yrkesarbetande som för de kognitiva behoven hos äldre.
För att människan ska klara de nya behoven i dagens ständigt uppkopplade värld måste den mat vi äter hålla en hög standard. Genom att ta tillvara på egenskaperna hos mat som är naturligt bra för hjärnan kan Fazer Food Services servera måltidsgästerna ännu bättre kost, så att de får ut mesta möjliga av sin dag.

 


VETENSKAPEN BAKOM FOOD SERVICES BRAINHOW

Food Services Brainhow har utvecklats i nära samarbete med en grupp forskare och affärspartner som alla ser på kognitivt välbefinnande ur ett unikt perspektiv. Resultatet är en ny förståelse för välbefinnande med mer fokus på hjärnan.
Ett utmärkt exempel på hur Food Services Brainhow kan gestalta sig är vårt nuvarande samarbete med teknikjätten Nokia och det nystartade finska företaget Nightingale Health. Forskningen syftar till att ta reda på hur digital hälsa, bioteknik och nutrition kan ha en positiv inverkan på människors produktivitet i arbetslivet, kognitiva funktioner och livskvalitet. Du kan läsa hela pressmeddelandet om projektet här.
Fazer Food Services utmärker sig i branschen genom att uppmärksamma vilken roll som kognitiva val och livsstilsval spelar för att kunna njuta av varje dag. Genom att kombinera företagets expertkunskaper med kunskaperna och kompetensen inom Fazer Brainhow knowledge kan vi ge gästerna ännu bättre service. Och nöjdare, mer skärpta och fokuserade gäster betyder bättre affärer för både er och oss.

.

FRÅN FOOD SERVICES BRAINHOW TILL
BRAINFOOD PÅ DIN TALLRIK

I slutänden förverkligas Food Services Brainhow som brainfood: ingredienser och måltider med säsongens råvaror som är bra för hjärnan och en hållbar livsstil.

Men vad exakt är då brainfood? 

Brainfood är en grupp nyttiga livsmedel som är särskilt bra för hjärnan och de kognitiva funktionerna. Våra hjärnvänliga måltider är framtagna i enlighet med kostråd och kvalitetskrav, med rätt mängd nyttiga fetter, vitaminer och näringsämnen samt sparsamt med salt och hårda fetter.
Bland ingredienserna till brainfood hittar man sådant som kål och rotfrukter, fet fisk, frön och nötter, frukt och bär, fullkorn och kakao. Vi använder i möjligaste mån säsongens grönsaker, vilket stödjer en hållbar livsstil.

 Läs mer om ingredienserna till brainfood här.