Måltidstjänster för Region Skåne

Vad är kvalitet?

Theresia Hermén Johansson bor i södra Sverige och gillar att laga egna såser. Hon ansvarar för patientmaten på nio sjukhus i Region Skåne och har under hela sin yrkesverksamma karriär jobbat med måltidstjänster.

Här har vi en person som tänker mycket på kvalitet. Vi ringde upp henne för att ställa några frågor, och hon var vänlig nog att ta sig tid att svara.

Hur skulle du beskriva era måltidstjänster?

”Jag ansvarar för patienternas mat i Region Skåne.

Det är totalt nio sjukhus. Vi har ett eget system med varm mat på fem av dem och externa leverantörer som sköter kalla leveranser på de övriga fyra. Detta ger en sund konkurrens och uppmuntrar frågor som ”Om de kan, varför kan inte vi?”. ”Vår mat måste alltid ha hög kvalitet, då är gästerna nöjda.”

- Theresia Hermén Johansson, Region Skåne

”VÅR MAT MÅSTE ALLTID HA HÖG KVALITET, DÅ ÄR GÄSTERNA NÖJDA.”

Att vi serverar mat av hög kvalitet betyder inte att alla får ett urval av sina favoriträtter varje gång, utan att maten smakar gott. Om det till exempel är falukorv som serveras ska den smaka vällagad falukorv. 

Vi eftersträvar att servera mat som tillagas av färska råvaror, dock utan att gå till överdrift. Vissa saker kan göras lika bra av externa producenter, till exempel ketchup.”

Vad var viktigt för er när ni jämförde leverantörer?

”Kvaliteten än en gång.

Kvalitet handlar om hur leverantören behandlar oss som kund och om ömsesidig förståelse.

vegetarian dish

Lagen om offentlig upphandling styr upphandlingsförfarandet. Lagen utgör referensramen, men det är ändå viktigt att ha en ömsesidig förståelse för vad kvalitet verkligen är för mig, för leverantören och för gästen. Först när vi känner att en leverantör kan tillgodose våra kvalitetskrav tittar på kostnaderna.

Kvalitet handlar om ständig förbättring. Ibland kostar förbättringar. Ibland inte, tack vare högre effektivitet. För att bli bättre krävs det alltid en dialog.

Kvalitet handlar om detaljer, till exempel att tillhandahålla mat som logistiskt kan hanteras på ett bra sätt. Stekt fisk ska till exempel inte hållas varm!

Kvalitet handlar om matupplägget.

”KVALITET HANDLAR OM SERVICE, ETT VÄNLIGT LEENDE OCH HUR MAN LÖSER PROBLEM.”

salad mushroom

Tänk på det så här. Du beställer pizza av någon som hälsar dig välkommen med ett leende och rekommenderar en pizza du aldrig testat tidigare, samtidigt som en pizzadeg snurrar i luften. Eller, så får du en pizzakartong i handen av en person som inte ens orkar kosta på sig ett leende. Vilket föredrar du?

Kvalitet handlar om service, ett vänligt leende och hur man löser problem. Om en rätt tar slut – erbjud något annat gott. Gästen ska bemötas med respekt och alltid känna sig nöjd med sitt val. 

Vad är du mest nöjd med i dag?

Kvaliteten på maten och servicen.

Vad skulle du vilja förbättra?

Det är alltid viktigt att göra förbättringar.

Vi håller till exempel alltid koll på antalet portioner per restaurang och hur vi kan utnyttja den tillgängliga kapaciteten bättre. Vi försöker också förbättra uppföljningen genom snabbare dataöverföring.

Vilka nyckeltal är viktigast att följa upp?

Gästnöjdheten i relation till budgeten.

Vilket tips skulle du ge till andra som upphandlar måltidstjänster?

Skriv ner det du tycker är bra och dåligt.

Anteckna det du tycker är viktigt och ta lärdom av det. Hur gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi för fel?

Förbered dig noggrant och gör klart för dig själv vad du vill, från början, innan du inleder processen. Vad ska jag säga? Vart vill jag komma?

Slutligen, vad vill politikerna? Med en tydlig och välförankrad bild av vad man på politiskt håll förväntar sig av maten och måltidstjänsterna är det mycket lättare att ställa rätt frågor.

Läs mer om våra kundcase och erbjudanden och varumärken. Och tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer.