Integritet på Food Services

Här på Food Services vill vi förtjäna ditt förtroende och har förbundit oss till de högsta normerna för ansvarstagande även när det gäller användning av personuppgifter.

Vi respekterar dina rättigheter som registrerad enligt den tillämpliga dataskyddslagstiftningen. Till dina rättigheter hör exempelvis rätt till tillgång till eller radering av dina personuppgifter, eller att återkalla ett marknadsföringstillstånd som du tidigare har gett Food Services.

Du kan utöva dina rättigheter gällande behandling av dina personuppgifter genom att kontakta oss med de formulär som finns på denna webbplats. Vi har separata formulär för konsumenter, kontaktpersoner för företagskunder, leverantörer och andra affärsintressenter samt medarbetare och arbetssökande.